Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Model Zarządzania Zasobami Ludzkimi oparty na kontrakcie psychologicznym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Barbara Rogozińska-Pawełczyk

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 2. Proinnowacyjne systemy wynagradzania we współczesnych organizacjach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Barbara Lilianna Sajkiewicz

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 3. Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Borkowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 4. Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Błędowski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 5. MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? PREFERENCJE, OPINIE I POTRZEBY RODZICÓW DOTYCZĄCE RÓŻNYCH FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Głogosz

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 6. Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku rynku polskiego.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 7. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Anna Derlacz-Wawrowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 8. Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej: lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Poławski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 9. Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 10. Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Helena Strzemińska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 11. Instytucje zabezpieczenia społecznego osób starszych w kontekście modeli polityki społeczej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Zofia Czepulis-Rutkowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych