Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 93 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola transporterów VGLUT w niedokrwieniu mózgu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 2. Receptor sierocy GPR18. Poszukiwanie niezbędnych narzędzi do badań nad GPR18 jako potencjalnym celem terapeutycznym.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kinga Sałat

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego - badania in vitro oraz in vivo.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Bartosz Sebastian Pomierny

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 5. Znaczenie stresu oksydacyjnego w syntezie regulatorów śródbłonka naczyń krwionośnych u pacjentów z wrodzonym obrzękiem n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Maria Obtułowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 6. Wyznaczenie surogatu frakcji aktywnej leku wywołującej efekt elektrofizjologiczny na poziomie ludzkiego serca - eksperym...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Zofia Maria Tylutki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 7. Wpływ nowego, modyfikowanego kationowo pullulanu na rozwój miażdżycy u zwierząt.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Magdalena Stefan

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 8. Antagoniści receptora alfa1-adrenergicznego oraz 5-HT2A serotoninergicznego o niechinazolinowej budowie i plejotropowych...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Kubacka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 9. Nowy model homologiczny receptora H3 histaminowego - budowa, oddziaływanie z ligandami

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jakub Józef Jończyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 10. Badania w grupie amidowych pochodnych kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwro...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Paula Magdalena Zaręba

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 11. Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla do...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Jagusiak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 12. Rola regulacji epigenetycznej mediowanej przez cząsteczki mikroRNA w dysfunkcji śródbłonka.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: lek. Sabina Magdalena Lichołai

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 13. Selektywność funkcjonalna nowych ligandów receptora histaminowego H4

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Urszula Olejarz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 14. Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów - rola w m...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aneta Olga Stachowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 15. Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodze...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Gosiewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 16. Struktura a aktywność adrenolityczna racematów i chiralnych analogów 1-(1H-indol-4-iloksy)-3-(2-(2-metoksyfenoksy)etyloa...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Bednarski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 17. Zaburzona interakcja pomiędzy podjednostkami receptora NMDA a białkami rusztowania komórkowego podczas abstynencji kokai...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Maria Filip

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 18. DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA....

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Aldona Magdalena Dembińska-Kieć

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 19. Poszukiwanie nowych substancji o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym wśród związków hybrydowych pochodnych piro...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 20. Denerwacja nerek u chorych z niewydolnością serca i terapią resynchronizacyjną.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Czarnecka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 21. Określenie pathomechanizmów rozwoju idiopatycznej formy choroby Parkinsona z wykorzystaniem technologii indukowanych kom...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Marek Majka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 22. Badanie nad eozynofilami jako potencjalnym celem terapeutycznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Marek Rafał Grosicki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 23. Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o pot...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Emilia Marcinkowska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 24. Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy - w k...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alicja Domagała

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 25. Czy ekspresja miRNA w rakach gruczołu krokowego jest zależna od stanu translokacji TMPRSS2:ETS i ekspresji ERG?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Okoń

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 26. Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modulujące aktywność doksorubicyny - no...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Paulina Koczurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 27. Wpływ modulacji receptora cynkowego GPR39 na transmisję glutaminianergiczną oraz gabaergiczną w kontekście aktywności pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Gabriela Joanna Starowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 28. Nowe ligandy wielofunkcyjne hamujące cholinoesterazy i blokujące receptory 5-HT6 - projektowanie, synteza i badania farm...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Karolina Więckowska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 29. Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Veronika Aleksandrovych

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 30. Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetyczne...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Kopeć

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 31. Wielofunkcyjne ligandy - antagoniści kanału TRPA1 i inhibitory fosfodiesteraz jako nowe podejście w terapii bólu i przew...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 32. Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenon-3

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 33. Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalist...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kazimierz Grodzicki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 34. Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregację neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Antonina Malawska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 35. Skojarzona terapia celowana z użyciem ligandów receptorów PPAR i statyn w kombinacji z cytostatykami skierowana przeciw ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wojciech Stanisław Placha

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 36. Funkcjonalnie selektywni odwrotni agoniści receptora 5-HT6 oraz podwójne inhibitory 5-HT6/MAO-B - w poszukiwaniu nowych ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Maria Zajdel

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 37. Rola układów sygnałowych proteomu krwi wrotnej w regulacji składowych niszy premetastatycznej uczestniczących w powstawa...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Jerzy Sierżęga

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 38. Charakterystyka matryc hydrofilowych zawierających inhibitory fosfodiesterazy-5 w warunkach in vitro/in vivo.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Krupa

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 39. Poszukiwanie związków aktywnych w ośrodkowym układzie nerwowym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Maria Waszkielewicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 40. Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego - kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Weronika Chańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 41. Profil mikro RNA w egzosomach w kontekście dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego spowodowanego działaniem antracyklin -...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Justyna Monika Totoń-Żurańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 42. Poszukiwanie regionów genomowych odpowiedzialnych za obserwowaną rozbieżność w przebiegu mnogiej gruczolakowatości wewną...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Elżbieta Skalniak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 43. Poszukiwanie selektywnych funkcjonalnie agonistów receptora 5-HT1A jako nowych narzędzi farmakologicznych w opracowaniu ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Marcin Roman Kołaczkowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 44. Zmiana ekspresji mikroRNA ludzkich monocytów krwi obwodowej wskutek ekspozycji na cząsteczki pyłu zawieszonego PM 2,5 in...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Konduracka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 45. Modelowanie struktury transporterów kwasu gamma-aminomasłowego jako istotnego celu biologicznego i terapeutycznego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marek Wojciech Bajda

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 46. Badania fitochemiczne, biotechnologiczne oraz ocena aktywności biologicznej gatunku Schisandra rubriflora - cyryniec cze...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agnieszka Szopa

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 47. Pochodne piperazyny jako aktywne ligandy receptorów H3 histaminowych - modelowanie molekularne, synteza, ewaluacja farma...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Szczepańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 48. Alternatywne ścieżki eliminacji fenyloalaniny i ich potencjalna rola w prewencji uszkodzenia mózgu w fenyloketonurii

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Mirosław Bik-Multanowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 49. Badania interakcji i zależności PK/PD inhibitorów fosfodiesteraz w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Artur Jerzy Świerczek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 50. Znaczenie układu immunologicznego w patobiologii tętniaków wewnątrzczaszkowych - analiza odpowiedzi systemowej na pęknię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum