Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Berent

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 2. Koncepcja marketingu przedsiębiorców (entrepreneurial marketing) a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, eleme...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Krystyna Kowalik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 3. Realizacja strategii biznesowych poprzez portfele projektowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Magdalena Mazur

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 4. Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Próchniak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 5. Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dost...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 6. Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 7. Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochod...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 8. Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i konwergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem pun...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Próchniak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 9. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 10. Alternatywne finansowanie MŚP w Polsce - perspektywy rozwoju

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Cezary Adam Wójcik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 11. Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Katarzyna Biernat

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 12. Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE oraz ich pozycja w globalnych łańcuchach wartości - ...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Jan Ambroziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 13. Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 14. Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 15. Badania empiryczne nad rozwojem rynku obligacji przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 16. Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Prokop

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 17. Różne oblicza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wpływ formy inwestycji na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Andrzej Humanicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 18. Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 19. Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekon...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 20. Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej - próba ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rapacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 21. Globalny kryzys finansowy a ewolucja teorii optymalnych obszarów walutowych w kontekście przystąpienia krajów Europy Śro...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rosati

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 22. Rola gospodarki chińskiej w gospodarce światowej i jej wpływ na rynki wschodzące - zastosowanie globalnego modelu VAR...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Sznajderska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 23. Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rogowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 24. Modelowanie skutków polityki gospodarczej w kontekście integracji gospodarczej przy wykorzystaniu modelu DSGE: przypadek...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksander Olechnowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej