Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Preparatyka i charakteryzacja właściwości pokryć nanorurek węglowych na powierzchni drewna

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Damian Łukawski

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 2. Badania nad zastosowaniem ukladów donorowo- akceptorowych na bazie nanostruktura półprzewodnikowa - chromofor w układach...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Bursa

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 3. Ocena skuteczności metody mikrospektroskopii Ramana w analizie przebudowy struktury szkliwa ludzkich zębów we wczesnym s...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Tomasz Buchwald

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 4. Opracowanie metod otrzymywania transparentnych elektrod na bazie nanorurek węglowych i grafenu technikami Langmuira

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karol Rytel

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 5. Zbadanie wpływu napromieniowania neutronowego na elektryczne własności cienkich warstw InGaSb

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jakub Jankowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 6. Modelowanie zjawiska Nadzwyczajnego Magnetooporu w nowo opracowanych hybrydowych strukturach metal-półprzewodnik przy uż...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Semir El-Ahmar

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 7. Wpływ procesu oksydacji na właściwości powierzchniowe i strukturalne cienkich warstw diamentowych CVD

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Anna Dychalska

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 8. Modyfikowane pochodne chlorofili i ich hybrydowe koniugaty z RNA dla współczesnej fotomedycyny

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Michał Kotkowiak

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 9. Cienkie warstwy nanorurek węglowych jako elektrody elastycznych barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamil Kędzierski

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 10. Proces inkorporacji superparamagnetycznych nanocząstek magnetytu funkcjonalizowanych bioaktywnymi polimerami do modelowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Emilia Piosik

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 11. Synteza pochodnych salofenu poprzez metalizację in vacuo na powierzchniach monokrystalicznych metali szlachetnych. Chara...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Bazarnik

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej