Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Międzynarodowy outsourcing i dezintegracja procesu produkcyjnego - implikacje dla rynków pracy

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Aleksandra Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 2. Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność c...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Grudowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 3. Międzynarodowa konkurencyjność w teorii ekonomii - analiza bibliometryczna

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Olczyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 4. Dyskryminacja płacowa ze wzgledu na płeć: stan, przyczyny i skutki - analiza sektorowego zróżnicowania wynagrodzeń w kra...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Wolszczak-Derlacz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marzena Starnawska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 6. Filozofia kultury Ernsta Cassirera

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Przemysław Parszutowicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 7. Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Krawczyk-Bryłka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 8. Proces różnicowania działalności handlowej w procesach rozwoju ekonomicznego - aspekty teoretyczne i międzynarodowe empi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 9. Gdy wiara we własne umiejętności może przynieść porażkę. Znaczenie różnych determinant poczucia samoskuteczności początk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 10. Magiczny trójkąt Gdańska. Lasy, handel drewnem i rynki międzynarodowe (1870-1939).

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Luciano Segreto

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 11. Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Tura-Gawron

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 12. Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w warunkach heterogeniczności pracowników, fi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 13. Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 14. Skala i formy przedsiębiorczości destruktywnej w podmiotach gospodarczych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Bielenia

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

 15. Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teorety...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Lechman

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 16. Wpływ portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą w organizacjach usługowych

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Sikorski

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 17. Strategie zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 18. WPŁYW "COBRA" NA WARTOŚĆ MARKI TWORZONEJ PRZEZ KONSUMENTÓW

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Bruno Schivinski

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 19. Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Nelly Daszkiewicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 20. Trajektorie życia i upadku przedsiębiorstw w Polsce i na świecie - identyfikacja, ocena i prognoza

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Korol

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 21. Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Marszk

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 22. Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Korol

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii