Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej sta...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 2. Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skró...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jakub Drewnowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 3. Badanie właściwości kompozytów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 4. Geometryczno - wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 5. Rozwój zastosowania zbrojenia betonu w postaci włókien borowo-bazaltowych do budowy obiektów do gromadzenia materiałów n...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Skarżyński

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 6. Oczyszczanie odcieków z procesów przeróbki osadów ściekowych z wykorzystaniem procesów częściowej nitryfikacji i anammox...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 7. Badanie mechanicznych właściwości kości oczodołu i numeryczna analiza dynamiczna urazów oczodołu typu blow-out weryfikow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 8. Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 9. Doświadczalna i numeryczna analiza sprzężonego deterministyczno-statystycznego efektu skali w materiałach kruchych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 10. Zasilanie infiltracyjne na obszarze sandrowym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 11. Powierzchniowe krzywe osobliwe w wypadkowej termodynamice powłok

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Violetta Konopińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 12. Badania statyczne pali fundamentowych oprzyrządowanych pomiarowo

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Wiszniewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska