Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zmiany w funkcjonowaniu mitochondriów jako potencjalny czynnik promujacy prokoagulacyjną aktywność płytek krwi w cukrzyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karolina Małgorzata Siewiera

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 2. Czy potranslacyjne nieenzymatyczne modyfikacje białek płytkowych wpływają na adhezję płytek do śródbłonka w warunkach zn...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Wojciech Watała

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 3. Wpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkac...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Monika Anna Wolak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 4. Znaczenie integryny alpha-2 beta-1 w regulacji metabolizmu kolagenu w fibroblastach przedsionków serca.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jacek Drobnik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 5. Czy glikacja białka nie jest wystarczającym czynnikiem indukującym mniejszą wrażliwość płytek krwi na aspirynę? Możliwa ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Hassan Muhieddine Kassassir

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. Znaczenie zmian płynności błon komórkowych płytek krwi w modulacji przeciwpłytkowych właściwości kwasu acetylosalicylowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Kamil Wojciech Karolczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 7. Analiza utraconych lat życia z powodu zgonów przedwczesnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Irena Marianna Maniecka-Bryła

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 8. Rola czynników uwalnianych z guza w modulacji aktywności starzejących się komórek śródbłonka

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Michał Ciszewski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 9. Ocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z usług pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Zofia Burzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 10. Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7).

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Piotr Michał Witczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 11. Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za deregulację homeostazy wapniowej prowadzącej do zaburzeń metabolizmu GABA ...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Boczek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 12. Wola i jej akty w późnośredniowiecznej etyce i teologii. Nowe idee i metody.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Monika Michałowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu