Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 20 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piotr Rotko

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 2. Prawne skutki naruszenia wymogów formalnych w polskim prawie prywatnym na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Fabian Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 3. Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Władysław Andrzej Czapliński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 4. Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej....

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Błachnio-Parzych

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 5. Sankcje finansowe nakładane na państwa członkowskie przez instytucje Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Łacny

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 6. Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Hanna Kuczyńska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 7. Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ada Małgorzata Paprocka

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 8. Dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Wierczyńska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 9. Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grażyna Baranowska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 10. Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetl...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Natalia Schulz

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 11. Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 12. Prawo międzynarodowe pomiędzy konstytucjonalizacją a fragmentacją: rola prawa w postnarodowej konstelacji

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Adam Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 13. Konstytucyjne prawo intertemporalne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Radziewicz

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 14. Prawo do kultury - model prawny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Młynarska-Sobaczewska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 15. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Przemysław Habuda

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 16. Środki kontroli wyrobów rynku tytoniowego w prawie międzynarodowym: w poszukiwaniu równowagi pomiędzy sprzecznymi intere...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Adam Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 17. Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Fabian Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 18. Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Strąk

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 19. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ - analiza systemowa

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 20. Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w krajach post-konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy mię...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ewa Marianna Suwara

  Instytut Nauk Prawnych PAN