Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 34 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Automatyczne generowanie instrukcji obsługi dla aplikacji internetowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Alchimowicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 2. Sterowanie współbieżnością i odporność na awarie dla rozproszonej pamięci transakcyjnej

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 3. Metody automatycznego programowania z wykorzystaniem podejść semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Tomasz Paweł Pawlak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 4. Automatyczna synteza modeli programowania matematycznego dla procesów biznesowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Tomasz Paweł Pawlak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 5. Nowe paradygmaty obliczeniowe dla konstrukcji wyjaśniających modeli systemów złożonych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 6. SN@PUT: Analiza i eksploracja sieci społecznych na Politechnice Poznańskiej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Mikołaj Aleksander Morzy

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 7. Modele i algorytmy dla pewnej klasy dyskretno-ciągłych problemów rozdziału zasobów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Waligóra

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 8. Wielokryterialne algorytmy memetyczne dla trudnych problemów optymalizacji kombinatorycznej z heterogenicznymi kryteriam...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Piotr Jaszkiewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 9. Nowe kierunki interaktywnej ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej opartej na holistycznych przykładach preferencji...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Michał Tomczyk

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 10. Techniki, algorytmy i struktury danych wspierające przetwarzanie analityczne i eksplorację złożonych typów danych w zaaw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 11. Informatyczne modele i metody w biologii komórkowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Marta Agnieszka Kasprzak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 12. Automatyczne, wysokoprzepustowe modelowanie struktur przestrzennych RNA _x000D_ _x000D_

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Walenty Adamiak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 13. Entropia w sieciach złożonych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Mikołaj Aleksander Morzy

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 14. RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Marta Xymena Szachniuk

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 15. Efektywne algorytmy klasyfikacji ekstremalnej oparte na redukcji do problemów predykcji strukturalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Kalina Maria Jasinska

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 16. Nowe metody służące do automatycznej syntezy i eksploracji danych sekwencyjnych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Radosław Ziembiński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 17. Metody odkrywania procesów biznesowych i rachunek procesów dla systemów zgodnych z stylem architektonicznym REST.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Marek Stroiński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 18. Ostatecznie spójna replikacja: Algorytmy i metody

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 19. Statystycznie spójne i skalowalne algorytmy uczące dla klasyfikacji strukturalnej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Jerzy Dembczyński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 20. Nowe kierunki w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji opartym na holistycznych przykładach preferencji

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Miłosz Kadziński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 21. Przyrostowe uczenie się macierzy

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Wojciech Kotłowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 22. Algorytmizacja sterowania bezdryfowymi systemami nieholonomicznymi z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekśc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Marcin Michałek

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 23. Kompletność zdarzeniowa przypadków użycia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Jakub Jurkiewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 24. Eksploracja strumieni danych ze zmienną definicją klas

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Brzeziński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 25. Efektywne algorytmy spójnego odtwarzania stanu w systemach zorientowanych na usługi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Anna Kobusińska

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Wydział Informatyki

 26. Nowe algorytmy sterowania robotów latających.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Norbert Herman

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 27. Ewolucyjne algorytmy kształtowania zachowania w uczeniu się ze wzmocnieniem.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marcin Szubert

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 28. Energooszczędne modele i algorytmy dla systemów i sieci komputerowych przyszłych generacji

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 29. Wielokryterialne metody w projektowaniu algorytmów uczących się strategii gier kombinatorycznych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Wojciech Maria Jaśkowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 30. Opracowanie metod pobierania wiedzy z Powiązanych Danych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jędrzej Filip Potoniec

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 31. Uczenie się klasyfikatorów z niezrównoważonych oraz zmiennych danych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Maciej Stefanowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 32. ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Ławrynowicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 33. Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Wojciech Kotłowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 34. Rozwój bioinformatycznych modeli do analizy struktur 3D RNA w przestrzeni kątowej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Żok

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki