Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Doskonalenie metod precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego GNSS w czasie rzeczywistym

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Andrzej Hadaś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 2. Opracowanie algorytmów modelowania 3D zabudowy na podstawie chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania obrazów....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 3. Precyzyjne Pozycjonowanie Multi-GNSS w czasie rzeczywistym

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 4. Model waloryzacji krajobrazu jako narzędzie do wyznaczania kierunków społeczno-ekonomicznego rozwoju gminy.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 5. Propagacja sygnału w technice okultacji radiowych - symulacja amplitudy i fazy dla misji FORMOSAT-7/COSMIC-2.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paweł Hordyniec

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 6. Teledetekcja sadów - określenie parametrów geometrycznych drzew rolniczych z danych skaningu laserowego pozyskanych bezz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Edyta Ewa Hadaś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 7. Automatyzacja identyfikacji osuwisk z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego, klasyfikacji obiektowej i ucz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Kamila Teresa Pawluszek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 8. Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w m...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Przemysław Łukasz Tymków

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 9. Modelowanie i integracja danych planistycznych i środowiskowych z wykorzystaniem technologii sieci semantycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Iwona Kaczmarek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 10. Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym k...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Jaromar Marceli Łukowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 11. Modelowanie zjawisk i obiektów przestrzennych oraz relacji między nimi z wykorzystaniem ontologii i sieci semantycznych ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Adam Iwaniak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 12. Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogo...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Karina Izabela Wilgan

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 13. Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Witold Rohm

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 14. Innowacyjne metody modelowania opóźnienia troposferycznego dla laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów Zi...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Jakub Sośnica

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 15. Usługi ekosystemów a korzyści w kontekście rachunków środowiskowo-gospodarczych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Sylla

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji