Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania.

  Konkurs: MAESTRO 3, panel: HS2, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Józef Bujnicki

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 2. Szesnastowieczne laboratorium językowe - rola współpracy międzykulturowej w "chrystianizacji języka nahuatl" . Krytyczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: HS2, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Granicka

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 3. Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji

  Konkurs: ETIUDA 4, panel: HS1, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Rafał Zawisza

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 4. Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de H...

  Konkurs: SONATA BIS 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Patrycja Prządka-Giersz

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 5. Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literack...

  Konkurs: OPUS 8, panel: HS2, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ewa Kalinowska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 6. Literatura i nauki ścisłe: dialog dwóch kultur ponad metaforami we współczesnej literaturze włoskiej

  Konkurs: SONATA 4, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Stefano Pietro Redaelli

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 7. "Styl późny" w twórczości Jose Saramago

  Konkurs: OPUS 3, panel: HS2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Ewa Anna Łukaszyk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 8. Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700): komputystyka, spory o reformę kale...

  Konkurs: FUGA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Michał Paweł Choptiany

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 9. ZMIANA STATUSU ZWIERZĄT W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: HS2, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Dorota Kinga Łagodzka

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 10. Starożytne manuskrypty Odysei

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Andrzej Tadeusz Mirończuk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"

 11. Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim

  Konkurs: HARMONIA 4, panel: HS2, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Przemysław Paweł Kordos

  Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"