Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Brzezicka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 2. Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Zalewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 3. Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizyczneg...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Barbara Kaja Zarzecka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 4. Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Joanna Magdalena Szczepanik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 5. Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Kaim

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 6. Czy możemy kontrolować postawy? Badania nad intencjonalną kontrolą nabywania i ekspresji postaw kształtowanych w warunko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 7. Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Orylska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 8. Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Józef Burszta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 9. Schadenfreude i niechęć - analiza psychologiczna emocji składających się na reakcje emocjonalne na cudze wyniki oraz kon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agnieszka Małgorzata Pietraszkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 10. Ewaluatywne komponenty postaw - opracowanie i walidacja nowego modelu teoretycznego w oparciu o zintegrowane dane behawi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ewa Maria Domaradzka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 11. Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Kryś

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 12. Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szymon Wichary

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 13. Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Sokołowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 14. Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie video

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Piotr Maj

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 15. Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Olga Aleksandra Białobrzeska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 16. Duchowe i religijne radzenie sobie a funkcjonowanie biopsychospołeczne osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Edyta Charzyńska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 17. Starzenie się społeczeństwa szansą dla gospodarki. Wpływ intensywnego treningu pamięci roboczej na poziom funkcjonowania...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Maria Wieczorek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 18. Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Krzysztof Nowak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 19. Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Piotr Zalewski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 20. Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dagmara Joanna Płońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 21. Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologic...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Dariusz Doliński

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 22. Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klin...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Justyna Ziółkowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Polityka cookies

Partnerzy