Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Skompletowanie i opracowanie naukowe archiwaliów Jacka Malczewskiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 2. Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Kü...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 3. Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre'a

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Łukasz Maślanka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 4. Koncepcje wyobraźni w refleksji teoretycznoliterackiej renesansu i baroku

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Barbara Niebelska-Rajca

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 5. Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rze...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Gapski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 6. Zebranie i opracowanie krytyczne dorobku translatorskiego Edwarda Stachury z rękopisów, maszynopisów oraz druków rozpros...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Artur Truszkowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 7. Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Angelika Modlińska-Piekarz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 8. Schematyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Edyta Chomentowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 9. Filologiczne aspekty badań twórczości Bolesława Leśmiana

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dariusz Pachocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 10. Proces beginek świdnickich w 1332 roku: edycja łacińsko-polska protokołów inkwizycyjnych Jana ze Schwenkenfeldu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Kras

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 11. Przyswajanie złożoności językowej w nauczaniu/uczeniu się języków obcych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof.dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych