Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy degradacji kwantowych laserów kaskadowych: analiza, identyfikacja oraz zrozumienie ich podstaw fizycznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Bugajski

  Instytut Technologii Elektronowej

 2. Symulacja, pomiar i kontrola rozkładu promieniowania w polu dalekim ze źródła THz

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr Maciej Sakowicz

  Instytut Technologii Elektronowej

 3. Badania nad technologią wzrostu struktur laserów kaskadowych InGaAs/AlGaAs/GaAs

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Gutowski

  Instytut Technologii Elektronowej

 4. Zastosowanie implantacji jonów w celu domieszkowania oraz wytworzenia obszarów o wysokiej rezystywności na potrzeby tran...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr Karolina Pągowska

  Instytut Technologii Elektronowej

 5. Badanie warunków i konwersji częstotliwości w dwubarwnych przełączalnych laserach półprzewodnikowych z pionową wnęką rez...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Artur Broda

  Instytut Technologii Elektronowej

 6. Pomiar, analiza i kontrola zjawisk fizycznych w laserach kaskadowych o dwóch optycznie sprzężonych wnękach

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Kamil Pierściński

  Instytut Technologii Elektronowej

 7. Polaryzacja promieniowania emitowanego przez kwantowe lasery kaskadowe

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Emilia Pruszyńska-Karbownik

  Instytut Technologii Elektronowej

 8. Badanie procesów termicznych w diodach laserowych na azotku galu przy wykorzystaniu spektroskopii termoodbiciowej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dorota Pierścińska

  INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

 9. Badanie procesów relaksacji naprężeń w warstwach GaSb otrzymanych na podłożach GaAs metodą epitaksji z wiązek molekularn...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Agata Jasik

  Instytut Technologii Elektronowej

 10. Synteza, właściwości elektryczne i magnetyczne objętościowych i warstwowych kompozytów magnetoelektrycznych typu ferryt ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Piotr Guzdek

  Instytut Technologii Elektronowej

 11. Nanostruktura i właściwości transportowe przezroczystych amorficznych cienkich warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w el...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jakub Kaczmarski

  Instytut Technologii Elektronowej

 12. Detekcja i analiza promieniowania laserów półprzewodnikowych i matryc laserów w polu bliskim w zakresie podczerwieni z n...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dariusz Szmigiel

  Instytut Technologii Elektronowej

 13. Zbadanie zjawiska wtórnej elektroluminescencji w półprzewodnikowych strukturach kwantowych pobudzanych wiązką cząstek...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

  Instytut Technologii Elektronowej

 14. Badania nad układami metal-półprzewodnik oraz ich zastosowaniem w inżynierii falowodów plazmonowych dla laserów kaskadow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Anna Szerling

  Instytut Technologii Elektronowej

 15. Nanostruktury GaN wytwarzane w procesie selektywnego trawienia ICP, których formowanie inicjowane jest obecnością nanopo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marek Ekielski

  Instytut Technologii Elektronowej

 16. Badanie efektu warystorowego wielowarstwowych elementów LTCC opartych na nowych materiałach perowskitowych

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr Agata Skwarek

  Instytut Technologii Elektronowej

 17. Nowa konstrukcja półprzewodnikowego lasera dyskowego dla emisji w średniej podczerwieni ("proof of concept" dla emisji 1...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jan Muszalski

  Instytut Technologii Elektronowej