Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowa metoda do wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów, stężeń oraz współczynników dyfuzji w roztworach i żywy...

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Hołyst

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Własności płynów złożonych a ich struktura na poziomie mikroskopowym

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Karol Makuch

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 3. Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Fiałkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 4. Modyfikacja stabilności wirionów- stabilizacja i dezaktywacja wirusów

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Jan Jakub Paczesny

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Witold Postek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Dyfuzja w bimetalicznych nanostopach.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Antoni Kaszkur

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologic...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 8. Wzmocnienie Sygnału NMR w Odwracalnej wymianie na Przykładzie Układów Oligopeptydowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Tomasz Ratajczyk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Intramolecular hydrogen transfer dynamics in single molecules studied with femtosecond microscopy

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Łukasz Piątkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Nanoelektrody w Pikolitrowych Kropelkach: Nowe Możliwości w Chemii Pojedynczych Cząsteczek

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Wojciech Opałło

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 11. Pasywne wytwarzanie monodyspersyjnych emulsji podwójnych w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Adam Stanisław Opalski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 12. Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Rafał Włodzimierz Szmigielski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 13. Nowe receptory wiążące C-reaktywne białko - wytwarzanie, charakterystyka i zastosowanie do odróżniania rodzaju infekcji ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Szot

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 14. Badania fizykochemiczne produktów utleniania związków terpenowych w aspekcie poszukiwania nowych markerów wtórnego aeroz...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Agata Dorota Kołodziejczyk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Obrazowanie kierunkowości wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Sylwester Gawinkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Samoagregacja bolaamfifili na granicy faz woda/powietrze i na substratach stałych oraz jej wykorzystanie do kontrolowane...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Jan Jakub Paczesny

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 17. W kierunku molekularnego zrozumienia nieklasycznych ścieżek nukleacji: od minerałów do białek.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Piotr Paweł Zarzycki

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 18. Aktywne ruchy Browna funkcjonalnych mikroczasteczek w plynach zlozonych w objetosci w ograniczonej geometrii.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Maciolek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Termodynamika statystyczna płynów z niejednorodnościami w skali mezoskopowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Alina Maria Ciach

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 20. Analiza oddziaływań wybranych gatunków bakterii z nanostrukturami plazmonicznymi z wykorzystaniem wzmocnionej powierzchn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Evelin Helena Witkowska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Reakcja redukcji ditlenku węgla zachodząca na nanostrukturach metalicznych, otrzymanych za pomocą miejscowej elektrorafi...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Michalak

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 22. Mechanizmy oddziaływań nanocząstek srebra z komórkami biologicznymi

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Nogala

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Jednoczesne, elektrochemiczne oznaczanie wybranych neuroprzekaźników w warunkach hydrodynamicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Magdalena Ewa Kundys

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Rzadkie formy tautomeryczne izomerów porfiryny

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 25. W kierunku nowej grupy wielordzeniowych klasterów cynkowych stabilizowanych pochodnymi 8-hydroksychinoliny i innymi świa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Iwona Anna Justyniak

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Ultrastabilne i jasne fluorofory do badań pojedynczych cząsteczek

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 27. Ruchome granice: Międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Martin Jönsson-Niedziółka

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 28. Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła.

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Przestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 30. Dynamika struktury heterogenicznych katalizatorów opartych na nanokrystalicznym złocie w reakcjach utleniania-redukcji (...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Maciej Zieliński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 31. Dyfuzja w zatłoczonym środowisku żywych komórek: Wpływ właściwości makrocząsteczek i metabolizmu komórkowego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr Svyatoslav Kondrat

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 32. Analiza bezmarkerowa krążących komórek rakowych w krwi przy użyciu powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana sprzę...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Michota-Kamińska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 33. Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Sylwester Gawinkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 34. Nowe wielokationowe mechanoperowskity halogenkowe oraz ich zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Saski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Fotochemia i spektroskopia wybranych cząsteczek weglowo-azotowych o znaczeniu astrochemicznym

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Robert Kołos

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 36. Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr Anna Ochab-Marcinek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 37. Organometaliczne podejście do wytwarzania nanostrukturalnych form ZnO

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Zbigniew Lewiński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 38. Wzmocnienie plazmoniczne z nowej perspektywy: fotofizyka porfiryn przyłączonych do nanocząstek złota z otoczką krzemionk...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Maria Kelm

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 39. Synteza oksokompleksów metali przejściowych jako prekursorów materiałów funkcjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Piotr Krupiński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Ultradługie nanodruty metaliczne jako plazmonowe falowody - most pomiędzy nano- i makroświatem_x000D_

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi blonami komórkowymi i ich rola w transporcie leków. Badania przy ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Piotr Pięta

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 42. Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach makrocyklicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Volodymyr Sashuk

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 43. Wykorzystanie układów mikroprzepływowych do tworzenia i badania dwuwarstw lipidowych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Anna Czekalska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 44. Wytawrzanie i zastosowanie syntetycznych receptorów do rozpoznawania hormonów białkowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Piyush Sindhu Sharma

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Skalowanie energii w całkowicie światłowodowych oscylatorach laserowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Yuriy Stepanenko

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 46. Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotok...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Opracowanie szybkiej i wydajnej metody osadzania analitu w polu elektrycznym jako udoskonalenie czujników i bioczujników...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Richter

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Helena Lidia Butkiewicz

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 49. Synteza i badanie właściwości spektroskopowych, strukturalnych i elektrodowych polimerów i kompozytów polimerowo-nanowęg...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Kamila Łucja Łępicka

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Dynamika strukturalna powierzchni katalitycznych układów zawierających nanokrystaliczne złoto na nośnikach tlenkowych w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Maciej Zieliński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk