Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Matczyna otyłość, a przeprogramowanie epigenetyczne: od gametogenezy do rozwoju zarodkowego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Antonio Galvao

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 2. Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój,...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 3. Rola cząsteczki sygnałowej STAT w czasie przybudowy błony śluzowey macicy i zagnieżdżania zarodka świni

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Beenu Moza Jalali

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 4. Regulacja ekspresji i rola receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR) podczas implantacji zarodków i tw...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Blitek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 5. Dynamika zmian białek nasienia karpia i ich modyfikacji w warunkach dojrzewania nasienia, stymulacji hormonalnej oraz pr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Mariola Dietrich

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 6. Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe jako element komunikacji między zarodkiem a matką we wczesnej ciąży u świni- wpływ transpor...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Najmuła

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 7. Regulacja kapacytacji plemników buhaja poprzez modyfikacje redoks białek

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Ciereszko

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 8. Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Radecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 9. Mechanizm działania pestycydów na czynność szyjki macicy krowy i ocena ich potencjalnie szkodliwego wpływu na sukces roz...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Michał Wróbel

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 10. Wpływ dojrzałości plciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pecherzyków jajnikowych u loszek

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Adam Zięcik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 11. Rola mikroRNA oraz prostaglandyn w regulacji biogenezy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komórkach trofoblastu świni: ba...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Maria Guzewska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 12. Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 13. Udział naskórkowego czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w regulacji oraz modulacji śródskórnych komórek tłuszczowych (dWAT)...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Katarzyna Walendzik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 14. Polifenole malin i ich metabolity jako czynniki regulujące mechanizmy rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Bartosz Fotschki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 15. Badanie aktywności przeciwutleniającej enzymatycznych hydrolizatów białek lnu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Karamać

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 16. Charakterystyka i biologiczna rola wydzielniczego białka bogatego w cysteinę (CRISP) w układzie rozrodczym indora (Melea...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Mariola Słowińska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 17. Wpływ suplementacji diety bezglutenowej mieszaniną krótko- i długołańcuchowych fruktanów typu inuliny na profil lotnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Natalia Drabińska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 18. Ścieżka sygnałowa prostacykliny (PGI2) w zarodkach bydlęcych wyprodukowanych in vitro, wyhodowanych z oocytów pobranych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Katarzyna Grycmacher

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 19. Udział stymulowanych hipoksją mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (Adipose Stem Cells; ASCs) w akty...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Bukowska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 20. Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii - replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Weidner-Glunde

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 21. Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Kowalik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 22. Wpływ indukowanego hipoksją czynnika Hif-1 alfa oraz czynnika transkrypcyjnego Foxn1 na ukierunkowanie procesu gojenia u...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 23. Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników oraz powstawanie kriouszkodzeń w kriokonserwowanym nasieniu neosamców pstrąg...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sylwia Judycka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 24. Ocena wpływu zróżnicowanej podaży wapnia oraz dodatku inuliny w diecie na absorpcję wapnia i ekspresję genów związanych ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Urszula Krupa-Kozak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 25. Rola prostacykliny i jej receptorów w dialogu zarodek-matka we wczesnej ciąży u świni

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Blitek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 26. Identyfikacja i charakterystyka specyficznych białek plazmy nasienia karpia (Cyprinus carpio L)-zastosowanie metod klasy...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Mariola Dietrich

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 27. Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej z użyciem pullulanazy, cyklów sterylizacji-chłodzenia oraz obróbki wysokociśnieniow...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Adrian Górecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 28. Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszen...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Michalska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 29. Produkcja wybranych hormonów w układzie rozrodczym nieciężarnych i ciężarnych samic, charakterystyka ich oocytów oraz wł...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Korzekwa

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 30. Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Iwona Grabowska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 31. Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wacławik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 32. Mitochondrialne i metaboliczne zmiany podczas wczesnego rozwoju zarodków bydlęcych in vitro- poszukiwanie molekularnych ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Izabela Wocławek-Potocka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk