Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 192 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki br...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Maria Ulanowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 2. Systemy podatkowe Egiptu późnorzymskiego widziane przez pryzmat nieopublikowanego rejestru podatników (P.Giss.inv.58A-L)...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Krzysztof Kotyl

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 3. Kunszt i dewocja: Religijna rzeźba terakotowa na terenach Państwa Kościelnego 1450-1550

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zuzanna Sarnecka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 4. Rodzina żydowska w Warszawie w I poł. XIX wieku w świetle testamentów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Dybała-Pacholak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 5. Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Cichocki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 7. Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce h...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krystyna Stebnicka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Roman Rzepka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 9. Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Ziółkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 10. Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Wło...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Roksana Anna Chowaniec

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 11. e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mariusz Luterek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 12. Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Paweł Giersz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 13. Tradycje technologiczne i stylistyczne a organizacja produkcji w Imperium Wari

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Paweł Giersz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 14. Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 15. Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności ...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Rakowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 16. Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca).

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Renata Ewa Hryciuk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 17. Tkaniny w ikonografii palmyreńskiej.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Żuchowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 18. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyz...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Gamrat

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 19. Swoi czy obcy? Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza.

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Błaszczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 20. Retoryka i symbolika muzyczna w "Clavier-Uebung III" Johanna Sebastiana Bacha

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Tomasz Piotr Górny

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 21. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Arkadiusz Dymowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 22. Medycyna tybetańska w kontekście biomedycznego i "tybetańskiego" dyskursu naukowego w Indiach. Perspektywa antropologicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Szmigielska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Hanna Dzierzbicka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 24. Faktura utworu muzycznego: ogólne ujęcie teoretyczne i adekwatna metoda analizy

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marcin Krajewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 25. Horodnictwo wileńskie i jego jurydyka w XVII wieku

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kamil Frejlich

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 26. Środowiska kombatanckie w II Rzeczpospolitej (1920-1926). Sytuacja społeczna, kształtowanie etosu a dążenia do zmiany po...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Ewa Urbanek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 27. "Czymże jest imię?" Badania nad onomastyką Nubii chrześcijańskiej.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Piotr Ochała

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 28. Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Brzezińska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 29. Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Kaliszewska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 30. Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Gutowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 31. Żołnierze, weterani i cywile na zapleczu rzymskiej kolonii. Badania nad starożytnym krajobrazem osadniczym i społecznym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Wojciech Dziurdzik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 32. Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Paweł Bednarek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 33. Migracje rycerskie do Czech w epoce Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów (ok. 1150 - 1350)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Rafał Pauk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 34. Analiza reliefu negatywowego. Testowanie metody.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Anna Kot

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 35. Environmental Changes and the Collapse of the Ancient Nubian Kingdom of Meroe, Sudan

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona J. Kozieradzka-Ogunmakin

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 36. Dwie akropoleis w Nea Paphos? Topografia kultu i władzy w stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 37. Żydzi Drugiej Świątyni - między tradycją a światem greckim. Wpływ kultury greckiej na Żydów epoki Drugiej Świątyni oraz ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 38. Od polityki partyjnej do antypolityki. Katolicka myśl i aktywność polityczna w Polsce od 1945 do 1948 r. Perspektywa por...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Przemysław Włodzimierz Pazik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 39. Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century).

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Gertrud J.M. van Loon

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 40. Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Śr...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Joachim Popek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 41. Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marta Krystyna Jaworska-Oknińska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 42. W cieniu kapeli królewskiej. Muzyka i patronat muzyczny ministrów dworu polsko-saskiego w czasach panowania Augusta II i...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Szymon Zdzisław Paczkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 43. Czy "Marea″ to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Derda

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 44. Importy rzymskie w rejonach ośrodków metalurgicznych na ziemiach Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Jolanta Kowalczyk-Mizerakowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 45. "Księga Judyty" w oratoriach włoskich epoki baroku (1621-ok.1750)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Maria Ryszka-Komarnicka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 46. Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty - osoby - śro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 47. Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 48. Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Urszula Kołodziejska-Degórska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 49. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Ewa Tomas

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 50. Opracowanie kurhanu "rodzinnego" z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii sku...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Marek Szymański

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny