Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 99 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ jonów miedzi(II) na strukturę i procesy utleniania modyfikowanych tachykinin - neurokininy A i neuropeptydu gamma....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Katarzyna Pietruszka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 2. Kompleksowe badanie (IR, momenty dipolowe średnie masy cząsteczkowe, IR matryc w świetle spolaryzowanym, obliczenia kwan...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Monika Halina Obrzud

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 3. Nanocząstki palladu i niklu jako selektywne katalizatory syntezy zaawansowanych związków organicznych w reakcjach tworze...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Makrocykliczne kompleksy lantanowców z mostkami hydrokso: chiralność, magnetyzm i właściwości luminescencyjne.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Lisowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 5. Stan podstawowy a stan wzbudzony - opis oddziaływań w układach zawierających dwu- i trójpierścieniowe związki aromatyczn...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Aneta Bożena Jezierska-Mazzarello

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 6. Zol-żelowe organiczno-nieorganiczne biokompozyty porowate dla inżynierii tkankowej kości o określonych właściwościach me...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Marta Bałtrukiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 7. Odwrócone sprzęganie Sonogashiry piroli i indoli z 1-haloacetylenami i 1-halooligoynami

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Sławomir Robert Szafert

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 8. Synteza i analiza fragmentacyjna koniugatów peptydów z analogami betainy w poszukiwaniu nowych izobarycznych znaczników ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 9. Struktura i reaktywność białek - analogów awidyny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jarosław Jan Panek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 10. Trójwymiarowe biomateriały hybrydowe domieszkowane nanocząstkami magnetycznymi do celów termicznej apoptozy komórek nowo...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz John

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 11. Badanie wpływu struktury elektronowej kompleksów metali przejściowych na przebieg tworzenia wiązania C-C pomiędzy cząste...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Paulina Kocięcka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 12. Termoluminescencyjne właściwości ceramiki LuPO4:Eu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Justyna Anna Zeler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 13. Monomeryczne i oligomeryczne profirynoidy o wielu centrach redoks: otrzymywanie i charakterystyka organicznych układów o...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Jan Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 14. Związki koordynacyjne miedzi(I) dla termicznie aktywowanej fluorescencji (TADF): Od tuningu struktury do nowoczesnych ma...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marek Smoleński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 15. Poszukiwanie układów o własciwościach katalitycznych powstających w wyniku samorganizacji polipeptydów w wiązki tetrahel...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 16. Biomimetyczne analogi sideroforów jako strukturalne sondy procesów asymilacji żelaza przez mikroorganizmy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Gumienna-Kontecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 17. Heterometaliczne nanomateriały o budowie hierarchicznej do specjalnych zastosowań w inżynierii materiałowej - projektowa...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Ludwik Sobota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 18. 1-Halopoliyny jako prekursory w syntezie organicznej i metaloorganicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartłomiej Zygmunt Pigulski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 19. Heterocykliczne nanokołpaki: kształt, naprężenia i funkcje

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 20. Dotowane jonami ziem rzadkich nowe wolframiany i molibdeniany jako materiały optyczne, w tym nanostrukturalne: synteza, ...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Małgorzata Elżbieta Guzik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 21. Wpływ oddziaływań białko-białko na proces nieenzymatycznej glikacji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Martyna Kielmas

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 22. Badanie mikroheterogeniczności mieszanin binarnych za pomocą spektroskopii oscylacyjnej i chemometrii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Antoni Czarnecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 23. Zrozumieć reaktywność disiarczków - mechanochemiczne spojrzenie.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Przemysław Dopieralski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 24. Badania spektroskopowe i teoretyczne azoli - aspekty strukturalne, fotochemiczne i fotofizyczne

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 25. Zrozumienie oddziaływań cynku z cynkoforami i transporterami Zn(II) w grzybowych patogenach

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Rowińska-Żyrek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 26. Węglowodory koronoidalne: eksploracja strategii fold-in w syntezie makrocyklicznych nanografenów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Aleksander Majewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 27. Oligomeryczne azagrafenoidy. Synteza i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marika Żyła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 28. Opracowanie metody chemicznej derywatyzacji i ultraczułej analizy za pomocą spektrometrii mas peptydowych fragmentów pod...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 29. Termometria luminescencyjna - nowe podejście do zwiększenia zakresu, czułości i dokładności pomiarów

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 30. Zrozumienie oddziaływań cynku z regulatorami transkrypcji z rodziny ArsR z Mycobacterium tuberculosis

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Sławomir Potocki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 31. W kierunku lepszego zrozumienia widm NIR

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Antoni Czarnecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 32. Oparte na granatach ratiometryczne nanotermometry luminescencyjne o najwyższych osiągach dla wysokorozdzielczych aplikac...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 33. Synteza alkoksy kompleksów metali - prekursorów materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich o właściwości...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Kosińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 34. Badanie przekształceń peptydów cyklicznych zachodzących w wyniku przeniesienia reszty acylowej z atomu azotu na atom sia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 35. Katalizowane palladem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy funkcjonalizowanych związków organicznych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 36. Projektowanie polimerów koordynacyjnych nowej generacji z węzłami metalicznymi Cu, Ag i Au oraz wielofunkcyjnymi łącznik...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marek Smoleński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 37. Chiralne kontenery metal-organiczne: rozpoznawanie enancjomeryczne, spektroskopowe rozróżnianie enancjomerów i kataliza ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Lisowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 38. "Synteza, badania strukturalne i reaktywności kompleksów wanadu z chiralnym centrum metalicznym w aspekcie asymetrycznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Ewa Magdalena Kober

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 39. Czwartorzędowe sole amoniowe kryptando-peptydów. Synteza i właściwości chemiczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Remigiusz Marcin Bąchor

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 40. Struktura i reaktywność protein w fazie gazowej - na styku zaawansowanej spektrometrii mas i modelowania molekularnego

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jarosław Jan Panek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 41. Synteza, struktura, właściwości optyczne i redoksowe oligomerów odwróconej porfiryny: od układów molekularnych do supram...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Jan Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 42. Reakcje atmosferycznych kompleksów molekularnych indukowane promieniowaniem UV-Vis-NIR

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Maria Walentyna Wierzejewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 43. Wyjaśnienie mechanizmu termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji Lu2O3:Tb,M1 (M1=V, Nb, Ta) i Lu2O3:Tb,M...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 44. Otrzymywanie arylowanych olefin w reakcjach katalizowanych kompleksami palladu(II)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Ewelina Małgorzata Silarska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 45. Synteza oraz badania techniką tandemowej spektrometrii mas nowych znaczników jonizacyjnych na bazie kwasu tiazolidynokar...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartosz Wojciech Setner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 46. Dostrajanie chmury pi w układach hybrydowych zawierających szkielet trifiryny(n.1.1)

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Miłosz Pawlicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 47. Makrocykle 6+6 i 8+8 wywodzące się z trans-1,2-diaminocykloheksanu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Tomasz Michał Paćkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 48. Wprowadzenie fragmentu cyklopentadienowego w architekturę mezo-arylo podstawionych porfirynoidów - w poszukiwaniu doskon...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Cyryl Lechosław Latos-Grażyński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 49. Oligopeptydowe rusztowania dla pi-rozszerzonych przełączalnych chromoforów

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Miłosz Pawlicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 50. Projektowanie kowalencyjnych organiczno-nieorganicznych struktur oraz niekowalencyjnych sieci supramolekularnych na bazi...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Łukasz John

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii