Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w tr...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Magiera

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 2. Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastyc...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Adam Łukasik

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 3. Woda atmosferyczna jako marker pochodzenia pyłu zawieszonego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: Dr inż. Kamila Widziewicz

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 4. Charakterystyka technogenicznych cząstek magnetycznych oraz przenoszonych przez nie potencjalnie toksycznych pierwiastkó...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Maria Szuszkiewicz

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 5. Badania nad specjacją chromu i arsenu we frakcjach granulometrycznych miejskiego aerozolu atmosferycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Nocoń

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 6. Wykorzystanie magnetometrii w celu określenia wpływu podłoża geologicznego na skałę macierzystą w oparciu o ich właściwo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marcin Szuszkiewicz

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 7. Przemiany wybranych pierwiastków (metali i metaloidów) podczas migracji na drodze emitor - powietrze - gleba

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 8. Magnetyczno-mineralogiczna identyfikacja technogenicznych tlenków i wodorotlenków manganu i żelaza w pyłach przemysłowyc...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marzena Rachwał

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 9. Badania nad mobilnością wybranych pierwiastków krytycznych (TCE - Technology Critical Elements) i ich form specjacyjnych...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk