Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 241 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dynamika i kontrola kwantowa w materii miękkiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Radzewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i i...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Leonard Czechowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 3. Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Lesław Pfützner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Magnetyczne izolatory topologiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 5. Nieliniowe oddziaływania w gazach półmagnetycznych polarytonów ekscytonowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Barbara Julia Piętka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Podfalowe struktury fotoniczne

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jan Szoplik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Teoria czasoprzestrzeni w pobliżu czarnych dziur i białych dziur

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Generacja i zastosowanie nieklasycznych stanów atomowych na potrzeby interferometrii kwantowej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jan Aleksander Chwedeńczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Emisja z układów podwójnych z pulsarem w zakresie wysokich i bardzo wysokich energii.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Mira Grudzińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Obserwowalna fizyka z kwantowej czasoprzestrzeni

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tomasz Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 11. Badanie spinowych korelacji kwantowych relatywistycznych par elektronów

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Andrzej Ciborowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 12. Białka z rodziny czynników inicjacji translacji eIF4E, ich powinowactwo względem końca 5' mRNA (kapu) oraz względem biał...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Edward Bolesław Darżynkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Uniwersalne własności Potencjałów Wywołanych Stanu Ustalonego w różnych modalnościach.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Piotr Kuś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 14. Relatywistyczna Informacja Kwantowa

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Andrzej Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 15. Pionierski pomiar, analiza danych oraz analiza teoretyczna spinowych korelacji kwantowych typu Einsteina-Podolskiego-Ros...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Marta Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. Femtosekundowa spektroskopia w podczerwieni wodnych roztworów polimerów

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Marcin Pastorczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 17. Obserwable grawitacyjne oraz horyzonty izolowane i dynamiczne w kontekście badania dynamiki procesów w teorii grawitacji...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Anna Ewa Nakonieczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 18. Oddziaływania nośników w pojedynczej kropce kwantowej: ekscytonowa absorpcja w porównaniu do emisji wielu par elektronow...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Roman Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Populacje gwiazdowe w Systemie Magellana

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dorota Maria Skowron

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Optyczne własności cienkich warstw dwusiarczku molibdenu (MoS2)

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Katarzyna Aleksandra Gołasa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Badanie niestandardowych teorii oddziaływań fundamentalnych w świetle odkrycia bozonu Higgsa

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Krzysztof Misiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. OGLE-IV: Największy Przegląd Zmienności Nieba

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Udalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Astrofizyka pozagalaktyczna w projekcie OGLE

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Szymon Kozłowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Spójne kształtowanie widmowe kwantowych stanów światła

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Gabriel Karpiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 25. Wyznaczenie parametrów fizycznych cefeid II typu w układach zaćmieniowych.

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr Bogumił Pilecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Zastosowanie komory dryfowej z projekcją czasu w zaawansowanej spektroskopii jądrowej

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr Łukasz Janiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 27. Zdegenerowana kwantowo mieszanina bozonowo-fermionowa potasu.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Mariusz Semczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. Filtrowanie informacji zawartych w sieciach korelacyjnych i innych sieciach ważonych opisujących układy złożone.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Mateusz Juliusz Wiliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Numerical modeling of cloud microphysics and microphysics-dynamics interactions in shallow boundary-layer clouds

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Dynamika procesu wymuszonego rozproszenia Ramana w laserach światłowodowych o całkowicie normalnej dyspersji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Jan Andrzej Szczepanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Diagnozowanie wpływu mikrofizyki na makroskopowe własności płytkich chmur konwekcyjnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 32. Hybrydowe struktury magnesów jednomolekułowych i dwuwymiarowych warswowych nanomateriałów

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Adam Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Wytyczanie drogi poza Model Standardowy

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 34. Oddziaływanie ekscyton-fonon w cienkich warstwach monochalkogenków metali przejściowych

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Roman Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Kwantowa Metrologia z Atomami i Fotonami

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Karol Piotr Gietka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 36. Opracowanie nowych metod poszukiwania fizyki poza Modelem Standardowym i ich zastosowanie do analizy danych doświadczaln...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr Kazuki Sakurai

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 37. Wyznaczenie promienia ładunkowego jądra z precyzyjnej spektroskopii atomu helu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pachucki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Rezonansowe rozpraszanie Ramana w chalkogenkach metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Babiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 39. Uporządkowanie magnetyczne w przestrzennie zlokalizowanych kondensatach półmagnetycznych polarytonów ekscytonowych.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Barbara Julia Piętka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 40. Wpływ otoczenia na rozpraszanie Ramana cienkich warstw dichalkogenków metali przejściowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Magdalena Joanna Grzeszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Formacja i ewolucja podwojnych obiektow zwartych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Michal Dominik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 42. Badanie uogólnień standardowego modelu oddziaływań fundamentalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Tadeusz Grządkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 43. Topologiczne grupy kwantowe i kwantowe rodziny odwzorowań

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikołaj Sołtan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 44. Reaktywne zderzenia zimnych cząsteczek polarnych w pułapkach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Stanisław Idziaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Wybrane zagadnienia teorii lokalnie zwartych grup kwantowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikołaj Sołtan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. Dynamika zderzeń oraz przetwarzanie informacji kwantowej dla ultrazimnych cząsteczek polarnych w sieciach optycznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Stanisław Idziaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 47. Kanały relaksacji wibracyjnej w ciekłej wodzie - rozwiązanie wieloletniego problemu nową techniką badawczą: femtosekundo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Radzewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 48. Nowe syntetyczne analogi kapu mRNA i ich zastosowania w badaniach biochemicznych i strukturalnych nad enzymatycznym komp...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marcin Jarosław Ziemniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 49. Dwuwymiarowe metamateriały strojone polem magnetycznym i światłem widzialnym jako terahercowe detektory, filtry i elemen...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jerzy Łusakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 50. Bezkolorowa droga poza Model Standardowy

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki