Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Matematyka między ekologią a ewolucją. Mechanistyczne metody modelowania dynamiki populacji i selekcji naturalnej oparte...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Argasiński

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 2. Ostre progi prawdopodobieństwa dla zerowania grup kohomologii

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Odrzygóźdź

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 3. Wielowymiarowe sito Selberga, k-krotki liczb prawie pierwszych oraz liczby pierwsze w postępach arytmetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Karasek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 4. Wzajemne powiązania teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jonatan Gutman

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 5. Complexity of Julia sets

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Artem Dudko

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 6. Zastosowania kombinatoryki nieskończonej i topologii analitycznej w przestrzeniach Banacha i w związanych z nimi struktu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Koszmider

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 7. Ideały toryczne stowarzyszone z matroidami, grupami, drzewami, oraz inne problemy kombinatoryczne

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Lasoń

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 8. Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 9. Układy hiperboliczne w fizyce i biologii

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 10. Udział Polski w projekcie Advanced Virgo

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Królak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 11. Geometria dużej skali działań grup

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Damian Sawicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 12. Geometryczna i Miarowa Teoria Grup 2

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 13. Analiza nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych motywowanych biologią matematyczną lub mechaniką ośrodków ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Burczak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 14. Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 15. Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 16. Topologia i grupy

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Januszkiewicz

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 17. Uporządkowane zmienne losowe stosowane w statystyce i teorii niezawodności

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Rychlik

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 18. Własności aproksymacji i kontraktywność półgrup Markowa dla algebr von Neumanna typu III

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 19. Geometryczna teoria funkcji i przekształceń w przestrzeniach euklidesowych i przestrzeniach metrycznych z miarą

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Adamowicz

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 20. Nieliniowe równania z operatorem curl-curl.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jarosław Mederski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 21. Teoriomiarowe, geometryczne i fourierowskie metody analizy pewnych równań nielepkiej hydrodynamiki

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Cieślak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 22. Geometria przestrzeni Banacha w analizie wielowymiarowych problemów numerycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 23. Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Palka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 24. Geometryczna teoria grup

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Januszkiewicz

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 25. Chaos, fraktale i dynamika konforemna III

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Rams

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 26. Własności arytmetyczne grup formalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariia Vlasenko

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 27. Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Śniady

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 28. Zespolone rozmaitości kontaktowe i geometria siecznych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jarosław Buczyński

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 29. Współczesne trendy w teorii półgrup operatorowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 30. Analityczne i probabilistyczne metody badania modeli biologicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 31. Analiza sferyczna, operatory maksymalne i rozwinięcia ortogonalne.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Nowak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 32. Rozmaitości typu Calabi-Yau

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Kapustka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 33. Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Hajac

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 34. Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej i algebrze przemiennej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 35. Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Grabowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 36. Własności wielkoskalowe w niektórych zagadnieniach teorii transportu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Komorowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 37. Zastosowanie metod probabilistycznych w niektórych zagadnieniach fizyki matematycznej.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Komorowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 38. Analiza spektralna i metody asymptotyczne dla skalarnych i macierzowych operatorów różnicowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Janas

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 39. Geometryczna i miarowa teoria grup

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 40. Metody Cząstek w Biologii Matematycznej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karolina Kropielnicka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 41. Własności aproksymacji q-zdeformowanych algebr Arakiego-Woodsa

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 42. Kombinatoryka wielomianów symetrycznych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Dołęga

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 43. Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Achinger

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 44. Dynamika i ograniczone kohomologie

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Marcinkowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk