Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy a...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ewa Dubas

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 2. Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (xTriticosecale Wittm.).

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Krzewska

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 3. Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia liści

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Niewiadomska

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 4. Badania nad biochemicznym podłożem molekularnej adaptacji aparatu fotosyntetycznego do suszy glebowej w różnych fazach w...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Hura

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 5. Udział steroidów w regulacji procesu hartowania na mróz pszenicy ozimej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Janeczko

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 6. Charakterystyka systemu antyoksydacyjnego oraz ocena stężenia endogennych giberelin w transfomowanych za pomocą Agrobact...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: Żaneta Michalec-Warzecha

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 7. Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Janeczko

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 8. Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny ?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Zbigniew Miszalski

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 9. Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje w układach naturalnych i modelowych membran komórek pszenicy eksponowanych na toks...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Maria Filek

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

 10. Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) ...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Iwona Żur

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN