Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Prawa w biologii ewolucyjnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Chodasewicz

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Przemiany stylu życia polskiej klasy średniej - dwadzieścia lat później. Mechanizmy międzypokoleniowej transmisji stylu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Bielińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Ukrywanie się w Warszawie po "aryjskiej stronie:, 1940-1945

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Wpływ ideologii partii i charakterystyk parlamentarzystów na działania ustawodawcze w sprawie wojny, korupcji i nierówno...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Nika Palaguta

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Ontologia przedmiotów postrzeżeniowych poza modalnością wzrokową

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Błażej Skrzypulec

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Mechanizmy poznania geometrycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Mateusz Hohol

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Teofilozofia afirmatywna wyłaniająca się z pism religijnych Kierkegaarda i jej dialog ze współczesną myślą chrześcijańsk...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Andrzej Słowikowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Ontologia konieczności: hermeneutyka kultury i polityki George'a Santayany

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Kremplewska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Domański

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Joshua Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Agenci zmiany? Społeczna partycypacja i aktywizm polityczny imigrantów z Rosji w krajach Unii Europejskiej, a transnarod...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Fomina

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Przyciąganie się podobieństw i odpychanie się różnic jako mechanizmy formowania się relacji w sieciach społecznych: mode...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zbigniew Karpiński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internec...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Turner

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Przemoc, ciągłość i zmiana. Społeczności lokalne na polskiej prowincji pod okupacją niemiecką i tuż po niej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Krzyżanowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Rajtar

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji - Zarządzanie transnarodowymi populacjami wilka w Pols...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Niedziałkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 21. EthAn: Analiza Etosu

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Budzyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 22. Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Klimczyk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 23. Status, sprawiedliwość i legitymizacja nierówności: wpływ płci i statusu rodzicielskiego na ocenę sprawiedliwości zarobk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kinga Wysieńska-Di Carlo

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Łukianow

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Mniejszości i media. Komunikatywne konstruowanie tożsamości religijnej w czasach głębokiej mediatyzacji.

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Hall

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu...

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Andrejuk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Fenomen maranizmu. Żydowska 'tradycja ukryta' i nowoczesność

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Bielik-Michalska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Danuta Życzyńska-Ciołek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Przemiany "polskiego jedzenia" w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Fabio Parasecoli

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Jak dostać pracę w świecie sztuk wizualnych? Analiza porównawcza czynników merytokratycznych i relacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Gromada

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Genetyczna fenomenologia doświadczenia osobowego. Interdyscyplinarny potencjał transcendentalnej filozofii Edmunda Husse...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jagna Brudzińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Międzypokoleniowe transakcje: praca relacyjna i moralne ramy w transferach majątku od rodziców do ich dorosłych dzieci...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Olcoń-Kubicka

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Łukasz Moll

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Na pierwszej linii frontu: biurokracja pierwszego kontaktu a miejska presja ekologiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Renata Putkowska-Smoter

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk