Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 36 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ekspresja kinazy pirogronianowej w rakach jajnika.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Christopher Kamil Kobierzycki

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 2. Identyfikacja i analiza ilościowa różnych końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) w surowicach pacjentów choryc...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Wiesława Bronowicka-Szydełko

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 3. Fotoimmunoterapia nowotworów z nadekspresją receptora HER2 z zastosowaniem wektora opartego na cząsteczce affibody.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Justyna Maria Piłat

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 4. Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Olga Maria Michel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 5. Poszukiwanie molekularnych podstaw dla terapeutycznego wykorzystania sygnału histaminowego i receptorów histaminowych H1...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Michał Jutel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 6. Znaczenie prognostyczne ekspresji SOX18 w rakach jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Bartosz Michał Puła

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 7. Zastosowanie metod molekularnych w celu identyfikacji i charakterystyki mikrosporydiów u pacjentów immunokompetentnych i...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marta Mirosława Kicia

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 8. Rola metaloproteazy 3 (MMP-3) w regulacji pobudliwości neuronalnej, funkcji receptorów NMDA i komórkowego poziomu jonów ...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Wójtowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 9. Modyfikacje epigenetyczne genów szlaku insulinowego oraz ich rola w indukcji insulinooorności związanej z otyłością...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Małodobra-Mazur

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 10. Rola ekspresji testyny w przedinwazyjnym oraz inwazyjnym raku szyjki macicy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Aneta Popiel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 11. Charakterystyka zmian morfologii i funkcji limfocytów T CD4+ pod wpływem swoistej immunoterapii w alergii na roztocze ku...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Michał Jutel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 12. Midkina, multipotencjalna cytokina, w nieswoistych zapaleniach jelit (choroba Crohn"a i wrzodziejące zapalenie jelita gr...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Krzystek-Korpacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 13. Immunoterapia jadem owadów błonkoskrzydłych jako model do badań nad epigenetycznymi mechanizmami immunotolerancji induko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 14. Interdyscyplinarne badania molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych związanych z aktywacją receptora GABAA

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Władysław Mozrzymas

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 15. Wpływ falcarinolu na kinetykę prądów GABAergicznych w modelu rekombinowanych receptorów GABAA.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Czyżewska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 16. Ocena działania elektroporacji i elektrochemioterapii ludzkie komórki nowotworowe wrażliwe i oporne na chemioterapię w w...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Nina Rembiałkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 17. U PROGU INDUSTRIALIZACJI - OCENA DOBROSTANU MIESZKAŃCÓW NOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Dąbrowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 18. Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce....

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. med. Barbara Sozańska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 19. Mechanizmy molekularne zapalenia alergicznego w astmie. Interakcje i regulacja wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologi...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Michał Jutel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 20. Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przecinowotworowego potencjału_x00...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Julita Kulbacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 21. Wpływ prenylowanych flawonoidów chmielu (Humulus lupulus L) na indukowane hipogonadyzmem zaburzenia termoregulacji oraz ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Andrzej Szeląg

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 22. IDENTYFIKACJA CZĄSTECZEK REGULUJĄCYCH SZLAK SYGNAŁOWY HGF - C-MET W KOMÓRKACH ŚRÓDBŁONKA STYMULOWANYCH HIPOKSJĄ. OCENA P...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Miron Tokarski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 23. Rola ekspresji tesminy w raku niedrobnokomórkowym płuc

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Jędrzej Marian Grzegrzółka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 24. Wpływ SATB1 na poziom EGFR oraz na progresję niedrobnokomórkowych raków płuc

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Natalia Małgorzata Glatzel-Plucińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 25. Czteroczęściowa synapsa hamująca - rola macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych oraz astrocytów w plastyczności ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Grzegorz Tadeusz Wiera

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 26. Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego popr...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Łukasz Piotr Zadka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 27. Znaczenie polimorfizmów genów kodujących TNF alfa, TNFR1, TNFR2, TRAF1, TRAF6 i TACE oraz parametrów klinicznych i bioma...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Piotr Świerkot

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 28. Analiza ekspresji wybranych genów zaangażowanych w proces autofagii w guzach nowotworowych jelita grubego.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Justyna Gil

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 29. Rola stanu autoregulacji mózgowej, układu krążenia i stopnia uszkodzenia mózgu w rozwoju wtórnego niedokrwienia po krwaw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Kübler

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 30. Molekularne mechanizmy aktywacji i modulacji rekombinowanych receptorów GABAA przez wybranych agonistów i modulatory.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Władysław Mozrzymas

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 31. Charakterystyka oddziaływań ligand-białko oraz komunikacji pomiędzy domenami grzybowych transporterów ABC związanych z o...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Kołaczkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 32. Biochemiczna i molekularna charakterystyka enolazopodobnego białka powierzchniowego pałeczek Salmonella oraz jego rola w...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Paweł Serek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 33. Modyfikacje epigenetyczne w okresie płodowym związane ze statusem atopii u matki oraz dietą, jako czynnik ryzyka wystąpi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Hanna Danielewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 34. Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: Siddarth Agrawal

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 35. Fotoimmunoterapia nowotworów z nadekspresją receptora HER2 z zastosowaniem wektora opartego na cząsteczce affibody.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Justyna Maria Piłat

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 36. Rola białka Indukowanego Prolaktyną (ang. Prolactin-Induced Protein-PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego przy zast...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Zbigniew Dzięgiel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski