Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metodyka badań kompozytów polimerowych z wykorzystaniem efektu samorozgrzania

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andriy Katunin

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 2. Metodyka prognozowania wytrzymałości resztkowej struktur kompozytowych na podstawie badań ultradźwiękowych wspartych mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Angelika Paulina Wronkowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 3. Metodyka diagnostyki elementów kompozytowych z wykorzystaniem transformacji falkowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Andrzej Katunin

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 4. Badania i poznanie mechanizmu zmian konduktywności elektrycznej nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 5. Modelowanie struktury amorficznej i nanokrystalicznej masywnych szkieł metalicznych dla uzasadnienia ich własności funkc...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Babilas

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 6. Badanie struktury i własności nowoopracowanych wieloskładnikowych materiałów nanostrukturalnyhch, w tym bimodalnych oraz...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. prof PolŚl. Tomasz Tański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 7. Badania nad zastosowaniem nanostrukturalnych materiałów węglowych do wytwarzania kompozytów i modyfikacji struktury stop...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Konrad Gruszczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 8. Badania cech budowy strukturalnej, własności mechanicznych i odporności korozyjnej nowej generacji stali typu lean duple...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Karol Brytan

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 9. Nowe amorficzne i krystaliczne stopy magnezu i wapnia o optymalnym składzie chemicznym, wytrzymałości i odporności koroz...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusz Nowosielski

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 10. Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Józef Fedeliński

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 11. Analiza parametrów chodu dzieci z móżgowym porażeniem dziecięcym po zastosowaniu rehabilitacji oraz leczonych toksyną bo...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Robert Andrzej Michnik

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 12. Synergizm umocnienia mineralnymi nanorurkami haloizytowymi oraz w wyniku obróbki cieplnej nowo opracowanych materiałów k...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 13. Podstawy strukturalne przeciwdziałania pękaniu przez zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego na zimno nowo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 14. Interakcja między nanostrukturalnymi warstwami powierzchniowymi z nanoelementami węglowymi a podłożem zintegrowanych bar...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Paweł Lukaszkowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 15. Metody numeryczne rozwiązywania niefourierowskich równań przewodzenia ciepła

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 16. Analiza wieloskalowa materiałów niejednorodnych z uwzględnieniem anizotropii oraz nieliniowych związków konstytutywnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Witold Ogierman

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 17. Zwiększenie własności użytkowych elementów z odlewniczych stopów lekkich aluminium obrobionych cieplnie przez laserowe p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Marek Labisz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 18. Wpływ parametrów procesu spawania laserowego na zmiany struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wirginia Joanna Pilarczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 19. Analiza energochłonności układów napędowych robota przemysłowego oraz identyfikacja jego parametrów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej Świder

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 20. Ustalenie istoty wpływu jednowymiarowych materiałów nanostrukturalnych na strukturę i własności nowo opracowanych funkcj...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 21. Badanie struktury i własności nowoopracowanych porowatych materiałów biomimetycznych wytwarzanych metodą selektywnego sp...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 22. Porównanie własności amorficznych i nanokrystaliczych stopów na osnowie miedzi z tytanem wytworzonych metodą iskrowego s...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Magdalena Guwer

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny