Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jeden z najczęściej stosowanych związków bromoorganicznych opóźniających spalanie (BFRs), ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Barbara Honkisz

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 2. Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Konrad Andrzej Szychowski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 3. Nanocząsteczki srebra jako potencjalne czynniki zaburzające funkcje endokrynne i apoptotyczne jajnika kury (Gallus domes...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Dorota Maria Katarzyńska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 4. Sezonowe zmiany struktury ichtiofauny w rzece Nidzie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Artur Ryszard Klaczak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 5. Wpływ kwasu masłowego wypływającego ze żwacza na strukturę i funkcje ksiąg, trawieńca oraz jelita cienkiego

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Paweł Teodor Górka

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 6. Oddziaływanie polichlorowanych bifenyli i ich hydroksylowanych metabolitów na syntezę i metabolizm jodotyronin w tarczyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kinga Katarzyna Kowalik

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 7. Molekularne mechanizmy rozwoju i remodelingu jajowodu ptaków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Hrabia

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 8. Udział serotoniny w regulacji uwalniania melatoniny pod wpływem greliny u owiec.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Anna Zięba-Przybylska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 9. Określenie czynników warunkujących przechodzenie leptyny przez barierę krew-mózg i zjawisko leptynooporności.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Anna Zięba-Przybylska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 10. Wpływ Zearalenonu na komórki wątroby krów z kliniczną i subkliniczną postacią ketozy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Dobrosława Jerzak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 11. Udział metaloproteinaz w remodelingu jajnika kury (Gallus domesticus)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Hrabia

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 12. Rola receptorów estrogenowych, węglowodorów aromatycznych oraz PPAR gamma w mechanizmie działania związków endokrynnie c...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Katarzyna Wójtowicz

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 13. Najeść się czy nie dać się zjeść? Czynniki kształtujące dynamikę dobowych zmian zespołów ryb w płytkich przybrzeżnych si...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Michał Nowak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 14. Molekularny mechanizm działania wybranych nitrofenoli w jajniku kury (Gallus domesticus)

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 15. Wpływ Kisspeptyny na sekrecję gonadotropiny LH w badaniach in vivo i in vitro u karasia srebrzystego Carassius gibelio....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Czesław Gosiewski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 16. Zaangażowanie metaloproteinaz w przebudowę jajowodu ptaków podczas przerwy w nieśności

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Magdalena Leśniak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 17. Prześledzenie mechanizmów powstawania leptynooporności indukowanej ciążą u owiec

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Ewa Szczęsna

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 18. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Edyta Agnieszka Bauer

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt