Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 176 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ewolucja liczby kopii genów MHC: test hipotezy optymalności i analiza mechanizmów alternatywnych.

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Radwan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Całogenomowa charakteryzacja transkryptomów indukowanych interferonami typu I oraz identyfikacja nowych genów regulowany...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż. Johannes Antonius Bluijssen (Bluyssen)

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 3. Składanie i aktywacja sygnałosomu kinazy MAPKKK18: charakterystyka nieznanej ścieżki sygnalizacji ABA

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agnieszka Ludwików

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 4. Kierowanie białka do degradacji - nowa funkcja fosfatazy białkowej ABI1 w regulacji biosyntezy etylenu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agnieszka Ludwików

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 5. Wzajemne powiązania funkcjonalne między strukturą chromatyny, procesywnością polimerazy RNA II oraz splicingiem alternat...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Jakub Jacek Dolata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 6. Udział oksydacyjnie modyfikowanego mRNA w odpowiedzi siewek soi na stres kadmowy._x000D_

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Jagna Chmielowska-Bąk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Regulacja ekspresji genów mikroRNA Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na wybrane stresy abiotyczne: rola czynników transk...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 8. Rola intronów U12 w regulacji ekspresji genów u eukariontów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 9. Czy osobowości mają znaczenie? Wpływ międzyosobniczych różnic w żerowaniu na rozsiewanie nasion przez gryzonie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Zwolak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 10. Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Stanisław Osiejuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 11. Identyfikacja małych RNA jabłoni biorących udział w kształtowaniu odporności na zarazę ogniową.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Elżbieta Kaja

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 12. Kriokonity - unikatowe siedliska dla niesporczaków. Jak ekosystemy tundrowe wpływają na zgrupowania niesporczaków (Tardi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 13. Charakterystyka i biologiczne znaczenie odpowiedzi transkrypcyjnej indukowanej interferonem typu I zależnej od STAT2 lec...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Błaszczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 14. Rola białka AtEAF1 w regulacji ekspresji genów

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Weronika Sura

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 15. Wpływ neuropeptydów allatostatynowych (Grybi-AST B1, Trica-AST B5 oraz Trica AST C) na regulację procesów fizjologicznyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Jan Jakub Lubawy

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. Efekt Janzena-Connella u rodzimych i inwazyjnych gatunków drzew: czy imigranci mają przewagę?

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Wróbel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 17. Zależne od U1 snRNP hamowanie poliadenylacji - w poszukiwaniu mechanizmu.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Łukasz Szewc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 18. Analiza funkcjonalna malych RNA pochodzacych od tRNA w organizmie modelowym Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Agnieszka Thompson

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 19. Analiza strukturalna kości udowej: rekonstrukcja ludzkiej mobilności od Paleolitu do czasów współczesnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Maria Kubicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 20. Evolution of identity signalling in vocalizations

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Pavel Linhart

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 21. Wpływ statyn na metabolizm komórek śródbłonka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Izabela Broniarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. Wpływ jakości środowiska na natężenie konfliku międzypłciowego

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Łukasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 23. Liczba kopii genów MHC i wielkość repertuaru TCR u nornicy rudej: zmienność, selekcja i hipoteza optymalności.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Migalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 24. Sieci regulatorowe RNA jako nowe cele terapeutyczne w bakteriach lekoopornych.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marek Żywicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 25. Czy atrakcyjne samce gupików mają więcej wnuków? Testowanie kluczowych hipotez doboru płciowego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Karolina Janina Przesmycka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 26. Identyfikacja sekwencji tRNA-podobnych z Arabidopsis thaliana

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Karłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Przystosowania owadów do wytypowanych drzew w lesie jako funkcja izolacji od sąsiednich drzew: _x000D_ eksperymenty tere...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Freerk Molleman

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 28. Regulacja biosyntezy kwasu jasmonowego przez czynniki środowiska poprzez białkowe kinazy aktywowane mitogenem u Arabidop...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Łukasz Gałgański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 29. Wpływ środowiska na poziom ekspresji i zróżnicowanie izoform akwaporyn u wybranych przedstawicieli mięczaków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Romana Pieńkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 30. Mitochondrialne markery skutecznej anhydrobiozy u przedstawicieli niesporczaków wodnych i lądowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Hanna Małgorzata Kmita

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 31. Testowanie przewagi selekcyjnej nowych alleli MHC w półnaturalnych populacjach gupika, Poecillia reticulata

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Radwan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 32. Dobór krewniaczy i konflikt międzypłciowy: eksperymentalna ewolucja w populacjach roztocza Rhizoglyphus robini

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Radwan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 33. Zmienność genetyczna, specyficzność żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) w o...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Wiktoria Szydło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 34. Wpływ mutacji białka FUS skorelowanych z chorobą ALS na aktywność U7 snRNP i ekspresję zachowawczych histonów rdzeniowyc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Dorota Raczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Analiza funkcjonalna cząsteczek miR319b i miR319b.2 pochodzących ze wspólnego prekursora pre-miR319b u rzodkiewnika posp...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Agata Skorupa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 36. Oddziaływanie między kanałem VDAC i minocykliną: eksperymentalna weryfikacja wiązania minocykliny przez kanał VDAC

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Andonis Karachitos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 37. AtDeg2-białko chloroplastowe o podwójnej aktywności: proteazy i białka opiekuńczego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabriel Jackowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 38. Funkcje i koszty zapewniające wiarygodność sygnału tzw. "cichego śpiewu" w agresywnych interakcjach ptaków

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Stanisław Osiejuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 39. Wpływ światła na rozwój i kondycję piskląt ptaków gniazdujących w dziuplach

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Adrian Romuald Surmacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 40. Aktywność gamma-sekretazy w komórkach roślinnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Tomasz Paweł Skrzypczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 41. "From junk to treasure" - funkcjonalna ewolucja retrogenów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Izabela Makałowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 42. Badanie roli genu PHO2 oraz jego produktu, białka PHO2, w utrzymaniu homeostazy fosforanowej w jęczmieniu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Andrzej Pacak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 43. Rola helikazy DDX5 w dojrzewaniu końca 3' transkryptów zachowawczych histonów rdzeniowych w komórkach ludzkich

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Aleksandra Anna Brzęk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 44. Analiza preferencjii genów do ulegania ekspresji z nakładających się miejsc startu transkrypcji

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Wojciech Rosikiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 45. Molekularna filogeneza wyższych taksonów roztoczy z rzędu Prostigmata (Actinotrichida)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Cezary Dabert

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 46. Rola CBC i SERRATE w tworzeniu spliceosomu i kompleksu odpowiedzialnego za biogenezę miRNA.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mateusz Michał Bajczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. Wykorzystanie chemicznie modyfikowanych oligonukleotydów antysensownych w eksperymentalnej terapii Dystrofii Miotoniczne...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Ewa Agnieszka Stepniak-Konieczna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 48. Stres suszy i jego tolerancja u różnych ekotypów Sphagnum denticulatum: konsekwencje dla ultrastruktury oraz procesów mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Winnicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 49. Metagenomiczna analiza rezystomu ścieków miejskich

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Nicoletta Diana Makowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 50. Wolbachia - roztocze dutkowe - ptaki': trójstronny model do badania ewolucji endosymbiontów.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Eliza Głowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii