Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Białko HmuY bakterii Porphyromonas gingivalis i jego homologi z innych periodontopatogenów - nowa grupa bakteryjnych czy...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Teresa Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 2. Modelowanie peptydów sygnałowych w oparciu o ukryte modele semi-Markowa dla różnych grup taksonomicznych organizmów i ty...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Michał Burdukiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 3. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 4. Analiza funkcjonalna oksygenaz karotenoidów i ich udziału w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Kulma

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 5. Rola interakcji pomiędzy białkami HupA i HupS podczas wzrostu i odpowiedzi na stres bakterii Streptomyces

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Strzałka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 6. Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modifikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Szafran

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 7. Funkcjonalna analiza transporterów z rodziny SLC35A - specyficzność substratowa i zdolność do interakcji z innymi białka...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 8. Odtwarzanie dobrze rozwiązanych relacji filogenetycznych w rzędzie papug Psittaciformes w oparciu o wiele markerów jądro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 9. Immunoliposomowa postać simwastatyny - próba zastosowania w terapii nowotworów zależnych od receptora EGF.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 10. Charakterystyka, optymalizacja oraz zastosowanie międzybiałkowych oddziaływań zależnych od jonów Zn2+.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Kocyła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 11. Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. prof. UWr Dorota Nowak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 12. Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Sosicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 13. Molekularne podstawy internalizacji przeciwciał skierowanych przeciwko receptorom czynnika wzrostu fibroblastów FGF

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Łukasz Opaliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 14. Zaopiekuj się lub usuń - podwójna rola FtsH4 w utrzymywaniu proteostazy mitochondriów w Arabidopsis thaliana

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Opalińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 15. Analiza współdziałania białek SLC35A3, SLC35B4 i SLC35D2 w dystrybucji UDP-N-acetyloglukozoaminy w komórkach ssaczych...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Bożena Bazan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 16. Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Aleksander Czogalla

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 17. Modelowanie i ewolucja sekwencji kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: lic. Katarzyna Sidorczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 18. Topologia chromosomu jako regulator transkrypcji - współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w odpowiedzi bakte...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Dagmara Jakimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 19. Charakterystyka błonowych transporterów nukleotydocukrów SLC35A4 oraz SLC35A5

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Paulina Sosicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 20. Współdziałanie białka PgFur z białkami związanymi z CRISPR i wybranymi regulatorowymi czynnikami transkrypcyjnymi w mech...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Michał Śmiga

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 21. Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Nina Filipczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 22. Funkcjonalne i strukturalne zależności pomiędzy proteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej, AtFTSH4 i AtOMA1, u Arabi...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Jańska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 23. Wielokryterialna optymalizacja kodu genetycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Małgorzata Wnętrzak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 24. Uncovering the funtions of FGF homologous factors - FHFs

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Zakrzewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii