Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 59 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Językowe i prawne dzieje nieruchomości

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adam Niewiadomski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 2. Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 3. Stosunki wyznaniowe w językowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Greń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 4. Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki "Przekroju" "Hec...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 5. Polis wobec apoliadycznych kultów religijnych. Stosunek do orfików i orfizmu w kulturze greckiej w VI-IVw.p.n.e.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Daniel Zarewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 6. Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1956). Praktyki i wyobrażenia

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Zborowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 7. Science of the Self: Human Agency in Formalist Theories of Literature and Biomedical Research, 1917-1925

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Asiya Bulatova

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 8. Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich - od drugiej połowy XX wieku do współczesności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Godlewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 10. Współczesne oblicza ikonoklazmu. Analiza działań o charakterze ikonoklastycznym w Polsce (1989-2012).

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Łukasz Zaremba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 11. Przestrzenie widzialności. Wizualne konstrukcje tożsamości w Polsce po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magda Szcześniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 12. Trzeci obieg - praktyki komunikacyjne kultury alternatywnej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Xawery Stańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 13. Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Witold Sadowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 14. Strukturalizm Jana Mukařovskiego a kontekst nowoczesności

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Aneta Daszuta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 15. Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Kułakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 16. Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 17. Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marek Łaziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Polskie dyskursy postzależnościowe w kontekście porównawczym. Tematy i metodologie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Gosk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 19. Poetyki konkretyzmu i lingwizmu. Porównanie wybranych książek poetyckich z polskiego, angielskiego i niemieckiego obszar...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 20. Josip Broz Tito - od spektaklu władzy do teatru pamięci

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Bogusławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 21. Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM)

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Rutkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 22. Głosy poezji polskiej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 23. Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kul...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Bańko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 24. Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kurz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 25. Znaczenie, rozwój i funkcjonowanie pojęcia wolności w demokracji ateńskiej. Studium na podstawie tekstów mówców attyckic...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Filonik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 26. Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Łuksza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 27. Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 28. Edukacyjny przełom demokratyczny. Rozwój edukacyjnych ruchów społecznych w Polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maja Dobiasz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 29. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alicja Urbanik-Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 30. Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949). Pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Zborowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 31. Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 32. Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 33. Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Garczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 34. Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kobylińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 35. Przeduniwersyteckie tradycje literaturoznawstwa polskiego. Przypadek poznański

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adela Kobelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 36. Leksyka teatralna największych polskich reformatorów teatru w dwudziestoleciu międzywojennym - Juliusza Osterwy, Leona S...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ewa Dulna-Rak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 37. ródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Sikora

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 38. Manualne i niemanualne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Kuder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 39. Perwersje Holokaustowe. Pozycja polskiego świadka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jan Borowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 40. Paradygmat Simiasza: poeci-filolodzy-ekscentrycy w starożytności i ich kulturowe oddziaływanie

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Kwapisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 41. Fuga jako figura podmiotowości w literaturze nowoczesnej (Joyce, Cortazar, Szostak)

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Joanna Barska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 42. Wyrażenia metatekstowe otwierające jedno miejsca składniowe dla innych wyrażeń

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marzena Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 43. Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 44. Kultura literacka polskiego rokoka lat 1795-1830 na tle europejskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Jędrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 45. Hades. Królestwo umarłych w wierzeniach starożytnych Greków epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 46. Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd - karnawał - teatr - zabawa - sztuka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 47. SYNAMET - mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dysk...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zawisławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 48. Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ulicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 49. Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata" Flavia Bionda

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Sygowska-Pietrzyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 50. "Sąsiedzi za kurtyną ze słonej wody". Wypracowanie naukowego warsztatu historyka kultury-skandynawisty celem zbadania pr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Włodzimierz Pessel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki