Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 147 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Chemicznie reagujące mieszaniny płynów ściśliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Ewelina Zatorska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Nieliniowe układy równań eliptycznych: regularność rozwiązań, struktura osobliwości i zagadnienia pokrewne

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 3. Automatyzacja wnioskowania konstruktywnego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Aleksy Schubert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Variational Problems in Optical Engineering and Free Material Design.

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Ahmad Sabra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Oszacowania dla wektorów i procesów losowych

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 6. Struktura topologiczna przestrzeni funkcyjnych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Marciszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Metody algebraiczne w badaniu kwantowego równania Yanga-Baxtera - klamerki i algebry łączne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Okniński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dla niegaussowskich rozkładów zwrotów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Palczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Rozmaitości algebraiczne: arytmetyka i geometria

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Algorytmy parametryzowane w problemach grafowych oraz wyszukiwaniu wzorca permutacji.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marek Cygan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Metody i zagadnienia geometryczne w nieliniowych eliptycznych równaniach różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Zatorska-Goldstein

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. Formalne podstawy kryptowalut

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Stefan Dziembowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Złożoność obliczeniowa problemów spójności w grafach

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Marcin Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Geometria Algebraiczna: rozmaitości i struktury

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 15. Od niejednostajnych danych dyskowych do uwierzytelniania odpornego na wycieki

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Lokalna geometria schematu Hilberta punktów i jej zastosowania

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Joachim Jelisiejew

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 17. Analiza równań parabolicznych tworzących ściany

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Łasica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Optymalność w złożoności parametryzowanej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Pilipczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Sieci: Podejście Wielodyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr Krzysztof Apt

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

 20. Efektywne algorytmy równoległe rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Marcinkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Górne i dolne ograniczenia dla procesów stochastycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Witold Bednorz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 22. Algorytmy aproksymacyjne w obliczu niepełnej informacji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Wydajne algorytmy wyszukiwania najbliższych sąsiadów w przestrzeniach wielowymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Karol Węgrzycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Nieliniowe zagadnienia różniczkowe w uogólnionych przestrzeniach Sobolewa i Orlicza

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Iwona Chlebicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 25. Geometryczne i analityczne własności równań różniczkowych zwyczajnych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Dyfuzja anizotropowa w ewolucji powierzchni swobodnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rybka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Algorithmic Structure Theory for Sparse Graphs

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST6

  Kierownik: Dr. Dipl. Inform. Sebastian Siebertz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Nieoczywiste aspekty modelowania wspólnych zasobów i rynków przy użyciu gier dynamicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 30. Całościowa adnotacja enhancerów ssaków w oparciu o dane genomowe i funkcjonalne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Badanie wrażliwości w oparciu o wariancję dla układów równań różniczkowych z opóźnionym argumentem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Poleszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Skokowe procesy Markowa i ich zaburzenia schroedingerowskie

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Kamil Kaleta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 33. Symulacja i bisymulacja dla procesów bezkontekstowych i auomatów ze stosem

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Hofman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. Problemy typu hierarchicznego dla automatów na nieskończonych słowach i drzewach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 35. SOSnet : oszczędne modelowanie i predykcja dla danych wysokiego wymiaru.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Piotr Pokarowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Modularna semantyka operacyjna: podejście bialgebraiczne

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Bartosz Klin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Zarządzanie zasobami w egoistycznych i kooperacyjnych systemach rozproszonych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Skowron

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Obliczenia symboliczne na obiektach definiowalnych w logice pierwszego rzędu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Lasota

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Modelowanie matematyczne nowotworów mózgu pochodzenia glejowego i ich odpowiedzi na terapie

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Magdalena Bogdańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Algorytmika problemów o zwartej reprezentacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 41. Zagadnienia rozstrzygalności w teorii automatów na strukturach nieskończonych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Damian Niwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Kryptografia bez zaufanych stron

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Kazana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Parakonsystentne wnioskowanie w systemach autonomicznych usytuowanych w środowiskach złożonych informacyjnie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Analiza Obliczeniowa Aplikowalnych Gier Głosowania Ważonego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Oskar Skibski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Topologia przestrzeni rozwiązań problemów kombinatorycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marcin Wrochna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Bayesowska analiza podtypów raka pęcherza moczowego na podstawie wysokoprzepustowych danych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Krzysztof Gogolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 48. Granice baz danych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Szymon Toruńczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Matematyka podejść wieloskalowych w naukach o życiu i naukach społecznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Układy cząstek, czasy przebywania i procesy samopodobne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Łukasz Treszczotko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki