Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 64 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zmienność obrazu klinicznego zaburzeń metabolizmu glukozy a rodzaj mutacji w genach kodujących glukokinazę (GCK) i białk...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Rafał Gnyś

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 2. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące indywidualną odpowiedź terapeutyczną u pacjentów z łuszczycą w populacji ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Narbutt

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 3. Rola endogennego układu opioidowego w patogenezie i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego oraz w c...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Sobczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 4. Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Sobczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 5. Poszukiwanie genów związanych z białkiem histonowym H3K4me3 odpowiedzialnych za polaryzację neutrofili w kierunku komóre...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Andrzej Lewkowicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 6. Oporność na L-asparaginazę wśród dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i zmianami genetycznymi w genach IKZF1, TP53, ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Ewa Karolina Wrona

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 7. Racjonalne projektowanie i badanie właściwości farmakologicznych chimerycznych analogów peptydów opioidowych aktywującyc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Ewa Janecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 8. Profil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marcin Przemysław Mycko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 9. Profil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Bartłomiej Tomasik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 10. Rola hormonów tkanki tłuszczowej w patogenezie i leczeniu przetok okołoodbytniczych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Marcin Krzysztof Włodarczyk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 11. Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych hybrydowych związków zawierających s...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Angelika Agata Długosz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 12. Analiza ekspresji mikroRNA z klastrów miR-17-92, miR-106b-25 i miR-106a-363 oraz genów z rodzin MYC i E2F w najczęściej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Renata Agnieszka Gruszka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 13. Analiza mechanizmu molekularnego HER2-zależnej odpowiedzi komórek nieinwazyjnego raka przewodowego in situ (DCIS) na śro...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Piasecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 14. Analiza porównawcza guza pierwotnego, przerzutowego i krążących we krwi komórek raka piersi w zakresie podtypów molekula...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Marcin Braun

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski