Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 64 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena profilu molekularnego wyściółczaków wieku dziecięcego w oparciu o zmiany ekspresji genów i zaburzenia epigenetyczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Izabela Zakrzewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 2. Identyfikacja mechanizmów molekularnych związanych z powstawaniem, wzrostem i ekspansją nowotworów neuronalnych i miesza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Izabela Zakrzewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 3. Rekonstrukcja szkieletu małżowiny usznej przy pomocy modyfikowanej celulozy bakteryjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Stefan Miśkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 4. Profil krążących microRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Wojciech Maksymilian Fendler

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 5. Różnorodność genetyczna hantawirusów wyizolowanych z ryjówek, kretów i nietoperzy w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Piotr Liberski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 6. Udział białek z rodziny Bcl-2 oraz specyficznego dla melanocytów i czerniaka czynnika transkrypcyjnego MITF w ochronie k...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mariusz Łukasz Hartman

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 7. Ocena uszkodzenia aksonalnego i neuronalnego u chorych ze sporadyczną i rodzinną postacią stwardnienia rozsianego i u cz...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: Monika Urszula Grudziecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 8. Rola oddziaływań pomiędzy ErbB2/ErbB3 i kompleksem tetraspanina CD151/integryny wiążące lamininę w raku sutka: Implikacj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Radzisław Kordek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 9. Udział wybranych mechanizmów epigenetycznych i genetycznych w powstawaniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC).

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Adam Antczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 10. Wpływ aktywności fizycznej na osteoblastogenezę - rola sklerostyny

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Janik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 11. Poszukiwanie mechanizmu wpływu małego, niekodującego RNA (mikroRNA)-155 na rozwoj autoimmunologicznej demielinizacji.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Maria Barbara Cichalewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 12. Cholekalcyferol a przebieg tocznia rumieniowatego układowego w ocenie nowych czynników patogenetycznych, profilaktycznyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jarosław Bogaczewicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 13. Czy tkanka tłuszczowa może korzystnie wpływać na długość życia? Ocena potencjalnych mechanizmów, ze szczególnym uwzględn...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Adam Gesing

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 14. Badanie roli białka hsp70 w mechanizmach tworzenia i funkcjonowania mikroRNA - znaczenie dla rozwoju i przebiegu autoimm...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Hanna Ćwiklińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 15. Nowe potencjalne środki terapeutyczne pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwzap...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Maciej Stanisław Sałaga

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 16. Ekspresja genów dla aromatazy i receptorów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z prawidłową i uszkodzoną spermatog...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kula

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 17. Poszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołem Wolframa

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n. med. Agnieszka Zmysłowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 18. Ocena pierwotnych i wtórnych zaburzeń molekularnych warunkujących oporność na leki z grupy inhibitorów proteasomu (borte...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Jerzy Robak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 19. Opracowanie i walidacja nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 20. Poszukiwanie związku konstytucjonalnego defektu naprawy dwuniciowych pęknięć DNA ze specyficzną charakterystyką molekula...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agata Karolina Pastorczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 21. Nowoczesny model badań komórek raków piersi, jelita grubego i prostaty w warunkach in vitro

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Piotr Rieske

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 22. Eksperymentalny model nowej generacji do badań farmakologicznych czerniaka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 23. Humoralna reakcja przeciwwyspowa w cukrzycach monogenowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Krystyna Lucyna Wyka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 24. Małe, niekodujące RNA (mikroRNA) w różnicowaniu autoreaktywnych limfocytów T pomocniczych (Th) - znaczenie dla patogenez...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Maria Barbara Cichalewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 25. Ocena immunomodulacyjnej roli glikolipidów w autoimmnulogicznej demielinizacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. med. Beata Śliwińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 26. Ogólnopolski Rejestr Cukrzyc Monogenowych: zastosowanie innowacyjnych podejść w poszukiwaniu wad genetycznych zaangażowa...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maciej Borowiec

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 27. Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy okrzelowej - rola wirusów paragrypy

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Leszek Kowalski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 28. Analiza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Marta Aleksandra Chmielewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 29. Zaburzenie funkcji cząsteczek mikroRNA odpowiadających za dojrzewanie prekursorów oligodendrocytów jako przyczyna upośle...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Andrzej Lewkowicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 30. Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych alfa-metyleno-delta laktonów w wybranych liniach komórkowych...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Gach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 31. Ocena znaczenia alarmin produkowanych przez nabłonek dróg oddechowych w patogenezie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płu...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Damian Tworek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 32. Poszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołami Alstroma i Bardeta-Biedla.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n. med. Agnieszka Zmysłowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 33. Analiza ekspresji miRNA z rodziny let-7 w kontekście mutacji BRAF oraz potencjalne wykorzystanie cf-DNA i miRNA w płynne...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Ewelina Perdas

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 34. Poszukiwanie mechanizmu inaktywacji TP53 w komórkach nowotworowych wykazujących pojedyncze heterozygotyczne mutacje tego...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Piotr Rieske

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 35. Wpływ atypowych leków przeciwpsychotycznych na procesy prooksydacyjne, antyoksydacyjne i apoptozę - badania w elementach...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Ewa Dietrich-Muszalska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 36. Poszukiwanie nowych genów kandydatów zaangażowanych w rozwój cukrzyc monogenowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karolina Elżbieta Antosik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 37. Poszukiwanie biologicznych markerów zespołów chorobowych obejmujących cukrzycę i wady nerek spowodowanych mutacjami genu...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Wojciech Maksymilian Fendler

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 38. MikroRNA jako czynniki sprawcze i modyfikujące obraz choroby w zespole cukrzycy i torbielowatości nerek (RCAD)

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Wojciech Maksymilian Fendler

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 39. Poszukiwanie biomarkerów cukrzyc monogenowych z wykorzystaniem analizy metabolomicznej płynów ustrojowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maciej Borowiec

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 40. Ocena integralności chromatyny plemnikowej oraz dojrzałości czynnościowej plemników u mężczyzn ze zmianami nowotworowymi...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jolanta Maria Słowikowska-Hilczer

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 41. Synteza i badanie właściwości farmakologicznych cyklicznych analogów peptydów opioidowych zawierających fluorowane amino...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Justyna Piekielna

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 42. Endogenne inhibitory enkefalinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorob ukladu pokarmoweg...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 43. Nowe peptydowe inhibitory dipeptydylopeptydazy IV (DPP IV) jako leki o działaniu przeciwcukrzycowym i przeciwzapalnym w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Maciej Stanisław Sałaga

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 44. Rola nieswoistej odpowiedzi układu immunologicznego błon śluzowych dróg oddechowych u dzieci chorych na przewlekłe zapal...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paweł Antoni Majak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 45. Związek zaburzeń cyklu dobowego z przebiegiem nieswoistych chorób zapalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Aleksandra Ewa Sobolewska-Włodarczyk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 46. Kwas lizofosfatydowy w patogenezie zespołu HNF1B-MODY

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Beata Ewa Małachowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 47. Rola wybranych białek transportujących i regulujących gospodarkę lipidami i kwasami tłuszczowymi w etiopatogenezie zespo...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Paula Mosińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 48. Rola insuliny w odpowiedzi komórek czerniaka na leki celowane

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marta Osrodek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 49. Charakterystyka struktur sferoidalnych (melanosfer) wyhodowanych z guzów czerniaka w aspekcie możliwości odtworzenia fen...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 50. Analiza porównawcza profili ekspresji miRNA w komórkach czerniaka rosnących w sferach w podłożu dla embrionalnych komóre...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Michał Woźniak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski