Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 180 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Koniugaty analogów końca 5" mRNA z nanomateriałami i biomolekułami o potencjalnym zastosowaniu w farmakologii lub diagno...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Podfalowe struktury fotoniczne

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Szoplik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 3. Optyczna detekcja jednopunktowa oparta na teorii oszczędnego próbkowania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Reaktywne zderzenia zimnych cząsteczek polarnych w pułapkach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Idziaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 5. Bezkontaktowe badania efektów kwantowych elektronów w grafenie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Aneta Drabińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Bezkolorowa droga poza Model Standardowy

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Propagator Feynmana na zakrzywionych czasoprzestrzeniach

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Daniel Siemssen

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Budowa 2-wymiarowego kinematycznego modelu numerycznego chmury w oparciu o precyzyjny opis mikrofizyki cząstek aerozolu...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Sylwester Arabas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Nowy mionowy system wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid (etap I, 2014-2016).

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Marcin Konecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. JĄDROWE FUNKCJONAŁY GĘSTOŚCI ENERGII NOWEJ GENERACJI I ICH ZASTOSOWANIA DO BADANIA KORELACJI ORAZ DYNAMIKI RUCHÓW I PRZE...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Satuła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 11. Obrazowanie Galaktyki za pomocą gwiazd pulsujących

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Igor Soszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 12. Magnetyczne izolatory topologiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Cefeidy w układach podwójnych jako unikalne laboratorium astrofizyczne do kalibracji kosmicznej skali odległości oraz ba...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Pietrzyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 14. Generowanie, przetwarzanie i odtwarzanie wielu kolektywnych wzbudzeń w parach atomowych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Wasilewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 15. Nowe teorie oddziaływań fundamentalnych i ich testy i przewidywania kosmologiczne

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Lalak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. Wyznaczenie odległości do galaktyk Grupy Lokalnej na podstawie jasności punktu odgięcia gałęzi czerwonych olbrzymów w bl...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marek Górski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 17. Przetwarzanie aerozolu przez chmury - budowa wszechstronnego zaprogramowanego obiektowo narzędzia do symulacji numeryczn...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 18. Wybrane zagadnienia matematycznej analizy gazu oddziałujących bozonów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marcin Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Obserwable grawitacyjne oraz horyzonty izolowane i dynamiczne w kontekście badania dynamiki procesów w teorii grawitacji...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Anna Nakonieczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Hybrydowe struktury magnesów jednomolekułowych i dwuwymiarowych warswowych nanomateriałów

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Populacje gwiazdowe w Systemie Magellana

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dorota Skowron

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. Badanie niestandardowych teorii oddziaływań fundamentalnych w świetle odkrycia bozonu Higgsa

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Misiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Udział w utrzymaniu, zbieraniu i analizie danych eksperymentu CMS przy LHC w CERN (2015-2016)

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Królikowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Zdegenerowana kwantowo mieszanina bozonowo-fermionowa potasu.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Mariusz Semczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 25. Chłodzenie i dynamika wieloatomowych jonów molekularnych zanurzonych w ultrazimnych gazach atomowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Michał Tomza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Opracowanie metody opartej o polaryzację fluorescencji do poszukiwania ligandów o wysokim powinowactwie względem białek ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Nowicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 27. Fotonowe, Atomowe i Termodynamiczne Procesy z Perspektywy Metrologii Kwantowej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. Dynamika kosmologicznych ścian domenowych w Modelu Standardowym i jego prostych rozszerzeniach.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Tomasz Krajewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Beyond Einstein's General Relativity

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Chunshan Lin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Badania biologicznej roli 5' nukleotydaz cN-IIIA i cN-IIIB w degradacji mRNA oraz ich znaczenia terapeutycznego z zastos...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dorota Kubacka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Zastosowanie spektroskopii optycznej i czasowo-rozdzielczej do weryfikacji hipotezy o przeprowadzaniu przez mTS reakcji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Małgorzata Prokopowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 32. Badania spektroskopowe przepływu mikrownękowych polarytonów ekscytonowych w półprzewodnikach II-VI

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Interferometria atomowa w sieciach optycznych

  Konkurs: UNISONO , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Jan Chwedeńczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 34. Topologiczne grupy kwantowe i kwantowe rodziny odwzorowań

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Sołtan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Wyznaczenie wpływu emisji mezonów \phi na kształt widma mezonów K- ze zderzeń Al+Al przy energii 1,9A GeV

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Gasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 36. Badania rozpadu beta i struktury jąder z obszaru 78Ni

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Chiara Mazzocchi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 37. Znalezienie rozwiązania problemu masy w oddziaływaniach elementarnych przy wykorzystaniu wczesnych danych z LHC

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Oddziaływania w kropkach kwantowych zawierające pojedyncze jony kobaltu i innych metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Golnik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 39. Spektroskopia jonów magnetycznych w zakresie optycznym i mikrofalowym jako wskaźnik lokalnych naprężeń w nanostrukturach...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Golnik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 40. Procesy rozpraszania i pół-rozpraszania w silnych polach laserowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Krajewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Realistyczne modele zderzeń dla układów zimnych atomów, jonów i cząsteczek polarnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Idziaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 42. Procesy kwantowe w ultrakrótkich impulsach laserowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 43. Badanie ewolucji galaktyk za pomocą soczewkowania grawitacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Zuzanna Kostrzewa-Rutkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 44. Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północne...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Grad

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Manipulacja pojedynczym spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kossacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. (Ga,Mn)As w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Wasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 47. Propagacja i lokalizacja światła w ośrodkach z nieliniowościami współzawodniczącymi

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Trippenbach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 48. Oddziaływanie między atmosferą a oceanem w skalach czasowych od dobowej do wewnątrzsezonalnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Dariusz Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 49. Realistyczny opis zderzeń w zimnych układach atomów, cząsteczek i jonów uwzględniający efekty mikroruchu jonów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Krych

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 50. Dynamika osiowosymetrycznych cząstek koloidalnych w obecności ścianki

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Lisicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki