Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Policja sanitarna - zagadnienia administracyjnoprawne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Janik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 2. Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interp...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Bielska-Brodziak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 3. Międzynarodowe Prawo Zdrowia Publicznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jacek Barcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 4. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystyczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 5. Ochrona słabszej strony stosunku umownego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Jagielska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 6. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Cichos

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 7. Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Lipiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 8. Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym - potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mecha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Małgorzata Pohl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 9. Ludzkie, niezbyt ludzkie. W stronę ogólnej teorii podmiotowości prawnej w kontekście współczesnej nauki i technologii....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 10. Zagadnienie formy w prawie cywilnym materialnym i procesowym w kontekście instytucji papieru wartościowego i jego demate...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Krzysztof Kubień

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 11. Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Karolina Paluszek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 12. Umorzenie zobowiązań podatkowych - studium porównawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Piotr Buława

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji