Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 151 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola desaturazy stearoilo-CoA w patogenezie przerostu lewej komory serca

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 2. Wpływ kurkuminy na modulację procesu starzenia in vitro prawidłowych komórek mięśni gładkich i śródbłonka naczyń, pochod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Bielak-Żmijewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 3. Udział interleukiny 6 w mechanizmach zaburzeń rozwoju potomstwa myszy wywołanych podaniem lipopolisacharidu bakteryjnego...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ruzanna Dżawadian

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 4. Molekularne mechanizmy rozwoju komórek Purkiniego móżdżku u oposa. Skonstruowanie transgenicznego oposa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ruzanna Dżawadian

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Poszukiwanie, oparte na strukturze trójwymiarowej białka, selektywnego inhibitora syntazy tymidylanowej nicieni, potencj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Rode

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 6. Plastyczność strukturalna mózgu wywołana przez białka modyfikujące macierz zewnątrzkomórkową

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jakub Mateusz Włodarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 7. Identyfikacja mózgowo-specyficznych, nie-kodujacych microRNA u myszy: 1 - regulujących plastyczność synaptyczną w proces...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Witold Adam Konopka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 8. Rola białka Ttyh1 w rozwoju padaczki

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 9. Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 10. Udział GM-CSF (czynnika wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów) w rekrutacji makrofagów i wzroście glejaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Sielska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 11. Nowe mechanizmy epigenetyczne odpowiedzialne za ekspresję genu Bdnf w mózgu szczura.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Walczak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 12. Wpływ białka S100A6 na wzrost i różnicowanie naskórka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Graczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 13. Badanie funkcji białka alpha-Dystrobrevin-1 w organizacji maszynerii postsynaptycznej na synapsie nerwowo-mięśniowej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Prószyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 14. Rola synaptogenezy w powstawaniu pamięci: udział alfa CaMKII.

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Anna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 15. Rola białka Serum Response Factor (SRF) w regulacji plastyczności homeostatycznej.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Barbara Kalita-Bykowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 16. Stres mitochondrialny; rola dynamiki mitochondriów we wstecznej kaskadzie sygnałowej w fibroblastach pochodzących od pac...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Joanna Szczepanowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Funkcjonalna i strukturalna plastyczność drugorzędowej kory somatosensorycznej wywołana treningiem dyskryminacji dotykow...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Weronika Marta Dębowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 18. Wymiary temperamentu, a aktywności spoczynkowa mózgu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maria Bierzyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 19. Cięcie Nektyny-3 pod wpływem aktywności neuronalnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Emilia Rejmak-Kozicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 20. Zaburzenia odpowiedzi wapniowej zależnej od nukleotydowych receptorów metabotropowych (P2Y) w mioblastach myszy z mutacj...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 21. Funkcjonalno-anatomiczne podłoże pamięci operacyjnej w modelu szczurzym; udział hipokampa i kory przedczołowej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Weronika Duda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 22. Kinaza tyrozynowa Lyn jako element regulatorowy pro-zapalnych ścieżek sygnałowych receptora TLR4 aktywowanego przez lipo...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Kinga Borzęcka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 23. Udział cętek jądrowych w ekspresji genów zależnej od aktywacji neuronów.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Andrzej Antoni Szczepankiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 24. Badania techniką chemo-genetyki znaczenia interneuronów hamujących zawierających somatostatynę w plastyczności kory mózg...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Małgorzata Maria Kossut

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 25. Lokalizacja źródeł epilepsji metodami jądrowymi na podstawie klinicznych danych multimodalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Daniel Krzysztof Wójcik

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 26. Zjawisko buforowania społecznego podczas wygaszania pamieci strachu.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Górkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 27. Badanie enzymów syntetyzujących i degradujących polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Gręda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 28. Wpływ szlaku PERK-eIF2alpha na mikrośrodowisko komórek białaczkowych; rola interakcji międzykomórkowych i egzosomalnych ...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Piwocka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 29. Mechanizmy uwagi: rola transportera dopaminy.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anita Lidia Cybulska-Kłosowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 30. Pamięć długotrwała materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie. Badania behawioralne oraz z zastosowaniem metody fun...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Grabowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 31. W poszukiwaniu przyczyn dysleksji: wieloaspektowe badania zaburzeń poznawczych i ich mózgowych korelatów

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Grabowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 32. Oddziaływanie miozyny VI z DOCK7; możliwość udziału w neurytogenezie

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 33. Rola lipidów w regulacji rozwoju wysp trzustkowych: nowa funkcja desaturazy stearoilo-CoA i lipazy monoacyloglicerolu

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 34. Identyfikacja mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za proregeneracyjną rolę mikrogleju w procesie remielinizacji o...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Zofia Zawadzka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 35. "Dynamiczna Synapsa" - rola cząsteczek adhezji komórkowej w procesie dojrzewania i stabilizacji kolców dendrytycznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jakub Mateusz Włodarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 36. Rola mitochondriów w zaburzeniach różnicowania prekursorów oligodendrocytów

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Mariusz Roman Więckowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 37. Rola autofagii w regulacji oporności nowotworowych komórek macierzystych glejaków na chemioterapię

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Iwona Anna Ciechomska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 38. Rejony mózgu pośredniczące w zmianach wywołanych środkami przeciwpsychotycznymi w aktywności oscylacyjnej w jądrze półle...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Mark Jeremy Hunt

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 39. Rola czynnika transkrypcyjnego STAT3 w komórach macierzystych czerniaka i identyfikacja genów od niego zależnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dorota Weronika Kulesza

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 40. Rola kompleksu AnxA2-S100A10 w inicjacji procesu mineralizacji przez komórki o fenotypie osteoblastów

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Agnieszka Ćmoch

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 41. Udział nabytej kanałopatii w epileptogenezie pourazowej u myszy transgenicznych APP/PS1 - modelu choroby Alzheimera

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Diana Miszczuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 42. Rola plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych w uczeniu i pamięci

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tomasz Maciej Jaworski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 43. Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Wróbel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 44. Wpływ regeneracji naczyń krwionośnych na proces różnicowania prekursorów oligodendrocytów w czasie remielinizacji ośrodk...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Justyna Ulańska-Poutanen

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 45. Mechanizmy regulacji MMP-9-GSK3 w neuronach.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Ilona Kondratiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 46. Rola polisjalilacji białek adhezji komórkowej w mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Łukasz Szewczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 47. Rola dystroglikanu i receptora 5-HT7 w plastyczności synaptycznej mediowanej poprzez małe Rho GTPazy

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Monika Bijata

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 48. Koniugaty białka prionowego z dendrymerami jako inhibitory amyloidogenezy i cytotoksyczności peptydu Abeta o potencjalny...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Nieznański

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 49. Rola kory retrosplenialnej w pamięci przestrzennej i nawigacji

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Czajkowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 50. Wpływ mikrośrodowiska szpiku kostnego na regulację translacji BRCA1 w komórkach białaczkowych; rola w inwazyjności i opo...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paulina Podszywałow-Bartnicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN