Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 96 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Różnice w emocjonalności, aktywności oraz pamięci wynikające z odmiennych warunków bytowania na przykładzie czterech gat...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Zięba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 3. Struktura ambiwalencji postaw wobec kobiet - Legitymizacja dyskryminacji płciowej i możliwości zmiany.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Wpływ dystansu psychologicznego na postrzeganie zmian klimatycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Dyr

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 6. Wczesne schematy dezadaptacyjne i cechy temperamentu - indywidualne predyktory objawów pourazowego zaburzenia stresowego...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Staniaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 7. Dynamika efektywności regulacji emocji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Karol Lewczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 8. Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Rzeszutek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 9. Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 10. Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz r...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Płatos

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 11. Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli po...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kamil Imbir

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Rola asocjacji eksteroceptywno-interoceptywnych w przetwarzaniu percepcyjnym bodźców istotnych homeostatycznie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Litwin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Podmiotowe uwarunkowania motywacji oraz poziomu wykonania w sportach wytrzymałościowych: Rola perspektywy czasowej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Pruszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Rzeszutek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 15. Dyskontowanie jako cecha: konstrukcja i walidacja Inwentarza Dyskontowania (ID), ze szczególnym uwzględnieniem badań nad...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Malesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 16. Poznawcza regulacja procesów związanych z antyspołecznymi cechami osobowości: rola inteligencji, pamięci roboczej i kont...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Winiewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 18. Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korela...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 19. Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: Natalia Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Neuronalne korelaty związanych z wiekiem różnic w procesie rozwiązywania przetargu między eksploracją i eksploatacją śro...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Oleksy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 21. Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w interakcjach moralnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Świderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 22. Przyczyny i konsekwencje zbiorowego działania na rzecz i przeciwko grupom obcym

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paulina Górska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 23. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dominika Maison

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 24. Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Oliwia Maciantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 25. Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności - rola mentalizacji i empatii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Łowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 26. Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 27. Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Joanna Rączaszek-Leonardi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 28. Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Siepsiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 29. Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz pozi...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Waleriańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 30. Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD. Związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Święcicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 31. Wykonywanie programów a rozwiązywanie problemów: Dwa tryby przetwarzania informacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tytus Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 32. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 33. Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych: rola pamięci miejsca, przywiązania do miejsca, tożsamo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 34. Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Kawa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 35. Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Mirosław Kofta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 36. Neuronalne korelaty syndromu poznawczo-uwagowego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 37. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 38. Motywacyjne i poznawcze determinaty sadow moralnych: implikacje dla stosunkow miedzygrupowych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Sindhuja Sankaran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tomalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 40. Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 41. Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 42. Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 43. Ludzie i owady - analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Wojciech Pisula

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 44. Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności - rola mentalizacji i empatii

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Łowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 45. Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 46. Rola teorii spiskowych w służbie mobilizacji politycznej w procesach radykalizacji i uzasadniania systemu

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Babińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 47. Czas psychologiczny a funkcjonowanie poznawcze

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Witowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 48. Elastyczna regulacja emocji - interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych st...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dorota Kobylińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 49. Współzależności pomiędzy poziomem perfekcjonizmu, dynamiką stanu afektywnego a wykonaniem sportowym - analiza podłużna w...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Waleriańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 50. Dynamiczne Sieci Negocjacji: Zależności pomiędzy procesem rozmów a procesami poznawczo-emocjonalnymi negocjatorów

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Jochemczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii