Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Historia Intelektualna Dwunastowiecznego Bizancjum - Przejęcie i Przekształcenie Literatury Antycznej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 2. Kategoria materialności w poezji R.S. Thomasa

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Joanna Romualda Soćko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 3. Studium związków literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Baron-Milian

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 4. Ekonomia literatury

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Tomczok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 5. Od umysłu do tekstu: analiza hierarchii i ciągłości badań literackich od kognitywistyki, przez estetykę, do teorii liter...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bartosz Jakub Stopel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 6. Dyskurs apofatyczny we współczesnych badaniach literackich i kulturowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Magdalena Wilczek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 7. Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej - współczesne rewizje znaczeń

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Barbara Maria Kaszowska-Wandor

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 8. Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 9. Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Józef Dziadek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 10. Komentowane tłumaczenie bizantyńskiego korpusu tzw. dialogów pseudolukianowych.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 11. Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ryszard Andrzej Knapek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 12. Polymathy and Intellectual Curiosity in Byzantine Discourses of Science and Philosophy (Thirteenth--Fifteenth Centuries)

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Divna Valerieva Manolova

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 13. Helios-Sol w literaturze późnego antyku. Znaczenie bóstwa solarnego w dojrzałym cesarstwie rzymskim.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marek Job

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 14. Normalizacja europejska w zakresie informacji naukowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Maria Matysek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 15. Zautomatyzowane systemy informacyjne dotyczące orzecznictwa sądowego. Analiza modelowa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Honorata Alicja Zarębska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 16. "Taniec w roli Tersytesa" - satyra bizantyńska od XI do XV wieku wraz z pierwszą współczesną edycją "Bion prasis" Teodor...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 17. Rozmowy z dniem wczorajszym a (od)tworzenie historii. Doświadczenie jednostki i świadomość historyczna w piśmiennictwie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Szkaradnik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 18. Antyfont, Dejnarchos i Likurg. Przekład z wprowadzeniem i komentarzem

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Jakub Kucharski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 19. Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Damian Pierzak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny