Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w m...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Tymków

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 2. Identyfikacja i ocena sił napędowych zmian krajobrazów i usług krajobrazowych w kontekście planowania przestrzennego gmi...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Krajewski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 3. Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym k...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Jaromar Łukowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 4. Doskonalenie metod precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego GNSS w czasie rzeczywistym

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: Tomasz Hadaś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 5. Teledetekcja sadów - określenie parametrów geometrycznych drzew rolniczych z danych skaningu laserowego pozyskanych bezz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Edyta Hadaś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 6. Opracowanie algorytmów modelowania 3D zabudowy na podstawie chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania obrazów....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: Małgorzata Jarząbek-Rychard

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 7. Precyzyjne Pozycjonowanie Multi-GNSS w czasie rzeczywistym

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Jarosław Bosy

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 8. Zastosowanie śladu węglowego jako elementu oceny pojemności środowiska dla bardziej zrównoważonego zarządzania przestrze...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS4

  Kierownik: Małgorzata Świąder

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 9. Modelowanie zjawisk i obiektów przestrzennych oraz relacji między nimi z wykorzystaniem ontologii i sieci semantycznych ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Iwaniak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 10. Innowacyjne metody modelowania opóźnienia troposferycznego dla laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów Zi...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Sośnica

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 11. Propagacja sygnału w technice okultacji radiowych - symulacja amplitudy i fazy dla misji FORMOSAT-7/COSMIC-2.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: Paweł Hordyniec

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 12. Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST10

  Kierownik: Kamila Pawłuszek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 13. Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Sośnica

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 14. Modelowanie i integracja danych planistycznych i środowiskowych z wykorzystaniem technologii sieci semantycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iwona Kaczmarek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 15. Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Witold Rohm

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 16. Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogo...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: Karina Wilgan

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 17. Usługi ekosystemów a korzyści w kontekście rachunków środowiskowo-gospodarczych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Marta Sylla

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 18. Model waloryzacji krajobrazu jako narzędzie do wyznaczania kierunków społeczno-ekonomicznego rozwoju gminy.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 19. Automatyzacja identyfikacji osuwisk z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego, klasyfikacji obiektowej i ucz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Kamila Pawluszek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 20. Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS na podstawie kombinowanych rozwiązań laserowych oraz mikrofalowych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Grzegorz Bury

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 21. Koncepcja europeizacji absorpcyjnej i transformacyjnej podmiotów subnarodowych na przykładzie lokalnych grup działania w...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji