Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Elektroceramiki typu ferroelektryk - relaksor dla nowej generacji przetworników elektromechanicznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jan Suchanicz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 2. Analiza rejonu niskich częstości transformaty Fouriera krzywych jasności gwiazd z sondy Kepler.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Jerzy Krzesiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 3. Stałe Seshadriego, bryły Okounkova i pozytywność

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 4. Bernard Bolzano i nauki kognitywne

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Marlena Fila

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 5. Dynamika fluxionu w zakrzywionym złączu Josephsona.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Dobrowolski

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 6. Współzależność pomiędzy nadprzewodnictwem i porządkiem magnetycznym w nadprzewodnikach na bazie żelaza

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Krzysztof Ruebenbauer

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 7. Obserwacje naziemne jasnych gwiazd badanych przez satelitę BRITE

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Grzegorz Stachowski

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 8. Arytmetyka i geometria przestrzeni parametrów dla pewnych konfiguracji prostych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: Magdalena Lampa-Baczyńska

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 9. Nieskończoność i nieskończenie małe

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Błaszczyk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 10. Astrosejsmologia pulsujących gorących podkarłów obserwowanych sondą Kepler.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Baran

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 11. Fotometryczne i spektroskopowe badanie zmienności optycznej klasycznych gwiazd typu T Tauri

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Michał Siwak

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 12. Geometryczne i analityczne własności brył Okounkova

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: Piotr Pokora

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 13. Opracowanie nowych metod uczenia maszynowego na potrzeby rozpoznawania oraz oceny aktywności ruchowej człowieka

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Hachaj

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 14. Ewolucja i pas niestabilności gorących podkarłów w dwóch starych gromadach otwartych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Baran

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 15. Wytwarzanie amorficznych stopów kompozytowych na osnowie żelaza i niklu z pierwiastkami niemieszalnymi w stanie ciekłym...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Ziewiec

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 16. Zastosowanie średniej podczerwieni w badaniach in situ wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych SOFC

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: Marcin Jasiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 17. Konfiguracje podrozmaitości

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 18. Asymptotyczne niezmienniki multiplikatywnej rodziny ideałów jednorodnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: Grzegorz Malara

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 19. Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Łucja Farnik

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 20. Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: Kamila Komędera

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 21. Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Jakub Kabat

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 22. Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące do naucza...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Barbara Pieronkiewicz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny