Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 31 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania strukturalne kompleksów enzymów hydrolitycznych z substratami heteroorganicznymi i ich analogami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Błaszczyk

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 2. Stereozdefiniowane tiofosforanowe Glikolowe Kwasy Nukleinowe (GNA) - synteza i właściwości fizykochemiczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Tomaszewska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 3. Sfunkcjonalizowane mikrosfery polisiloksanowe jako nośniki katalizatorów.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Piotr Pospiech

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 4. Hydrofilowe i sfunkcjonalizowane mikrosfery i nanosfery polisiloksanowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Witold Fortuniak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 5. Możliwości wielofunkcyjnej modyfikacji tkanin zawierających sieć przewodząca utworzoną z wielościennych nanorurek węglow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Makowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 6. Badania procesów wytwarzania i strukturyzowania nowych materiałów hybrydowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Kowalewska

  CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

 7. Oligosilseskwioksanowe nano-nośniki leków.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: Prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 8. Faza amorficzna polimerów częściowo krystalicznych - struktura, stan fizyczny i ich rola we właściwościach mechanicznych...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Artur Różański

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 9. Zastosowanie nowoczesnej spektroskopii NMR w badaniach kompleksów supramolekularnych i koordynacyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Piotr Paluch

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 10. Nowe katalizatory metaloorganiczne i/lub organokatalizatory oparte na połączeniach ze stereogenicznym hyperwalentnym lub...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 11. Optymalizacja morfologii i wlasnosci nanokompozytow na bazie polimerow czesciowokrystalicznych w warunkach technologiczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Lukasz Figiel

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 12. Barwienie membran komorkowych za pomoca oligoelektrolitow fenylenowinylenowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chworoś

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 13. Zastosowanie metod teoretycznych w badaniach nad hydrolizą tlenków i P-boranów fosfin katalizowaną enzymem CAL-B

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Grzegorz Krasiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 14. Nowe podejście do syntezy fosfonowych analogów lignanów. Totalna synteza kwasu fosfonoturiferowego.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marek Koprowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 15. Badania nowej reakcji elektrofilowej cyklizacji pochodnych diarylometanoli oraz diarylometanów po raz pierwszy wspomagan...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Emilia Kowalska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 16. Synteza nowych chiralnych katalizatorów fosforoorganicznych zawierających ugrupowanie boranowe i chalkogenowe i ich zast...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Lidia Madalińska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 17. Syntezy i badania strukturalne nowych "chiralnych materiałów" oparte na funkcjonalizowaniu fulerenu C60 podstawnikiem po...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 18. Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Pawlak

  CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

 19. Badanie tworzenia kompleksu tRNA/cytochrom C i jego wplyw na apoptoze komorki

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chworoś

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 20. Badania desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu oksydacyjnego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Nawrot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 21. Bimetaliczne nanocząstki metali szlachetnych o kontrolowanym składzie i strukturze

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Paweł Uznański

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 22. Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych z grupy pochodnych benzo[b]furanów i dikarboksyimidów - bada...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Karolina Królewska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 23. Opracowanie metod syntezy fluorowanych izoselenocyjanianowych analogów sulforafanu o spodziewanej zwiększonej aktywności...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Tomasz Cierpiał

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 24. Nowe optycznie czynne tio i selenokwasy fosfinowe jako chiralne odczynniki solwatujące w spektroskopii NMR , ligandy w k...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 25. Kontrolowane wiązanie białek i komórek na powierzchniach zawierających polimery superhydrofilowe

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Teresa Basińska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 26. Stereozdefiniowane tiofosforanowe analogi DNA zawierające wtrącone jednostki nukleozydowe typu LNA - synteza i właściwoś...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Guga

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 27. Analiza udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Markus Düchler

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 28. Mikrocząstki stereokompleksów polilaktydu zawierające jony metali i ich wykorzystanie do uwalniania substancji czynnych ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Melania Bednarek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 29. Rozwiązanie struktury krystalicznej deoksyrybozymu 10-23 i wyjaśnienie mechanizmu jego działania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Rafał Dolot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 30. Nowa generacja nanokompozytów polimerowych i nanowłókien polimerowych wytwarzanych in situ poprzez odkształcenie plastyc...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gałęski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 31. Nowe podejście do syntezy nieliniowo skondensowanych policyklicznych węglowodorów (hetero)aromatycznych z użyciem (heter...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Skalik

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN