Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Efekty dożylnej suplementacji żelaza na czynność mezotelium u chorych dializowanych otrzewnowo

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 2. ZNF695 i ZNF714 - czynniki z rodziny KRAB-ZFP ksztatujące epigentyczny krajobraz komórek raka płuca.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Machnik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 3. Wpływ starzenia się mezotelium otrzewnowego na sprawność połączeń międzykomórkowych oraz indukcję przejścia epitelialno-...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 4. Poznanie mechanizmu regulującego zależność pomiędzy aktywnością telomerazy, a indukcją śmierci komórkowej w komórkach no...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Wojciech Barczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 5. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne starzejących się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr n. med. Edyta Kawka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 6. Badanie wpływu nowych mechanizmów działania białek krypt komórkowych oraz czynników regulujących biosyntezę białka na ro...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Witold Szaflarski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II