Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 45 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie atmosfer gorących jowiszów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr Alexis Smith

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 2. W poszukiwaniu tysięcy układów symbiotycznych - progenitorów supernowych typu Ia?

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Mikołajewska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 3. Badanie wpływu magnetosferycznych wiatrów na otoczenie pulsarów znajdujących się w różnych stadiach ewolucji

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Anna Zajczyk

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 4. Ewolucja Rzeczywistych Gromad Gwiazdowych - Rozbudowa kodu Numerycznego MOCCA oraz jego Zastosowania do Analizy Globalny...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Mirosław Giersz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 5. Polska Sieć Bolidowa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Olech

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 6. Udział Polski w misji INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory). V

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zdziarski

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 7. Analiza profili zaćmień w gwiazdach nowych karłowatych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr Karolina Bąkowska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 8. "Własności gwiazd symbiotycznych różnych populacji Drogi Mlecznej i jej galaktyk satelitarnych"

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Cezary Gałan

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 9. Turbulentna lepkosc w niestacjonarnych dyskach akrecyjnych wokol czarnych dziur

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Marek Abramowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 10. Obiekty post-AGB w Obłokach Magellana

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szczerba

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 11. Mgławice planetarne z podwójnymi gwiazdami centralnymi

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marcin Hajduk

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 12. Poszukiwanie fal grawitacyjnych z rotujących gwiazd neutronowych przy użyciu sprzętowych akceleratorów obliczeń

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Michał Bejger

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 13. Badania najbliższego sąsiedztwa Sgr A*: spin, błyski i inne obiekty zwarte

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Frederic Vincent

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 14. Zmienne źródła rentgenowskie i gwiazdy neutronowe

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Haensel

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 15. DYNAMIKA I MORFOLOGIA ODDZIAŁUJĄCYCH GALAKTYK

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łokas

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 16. Relatywistyczne symulacje magnetohydronamiczne dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Bhupendra Mishra

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 17. Badanie rozmieszczenia materii metodami astronomii rentgenowskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sołtan

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 18. Badanie procesów ewolucyjnych gwiazd olbrzymów na podstawie danych spektroskopowych z Europejskiego Obserwatorium Połudn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr Rodolfo Silva Smiljanic

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 19. Porównanie wysokoeneretycznych widm i zmienności aktywnych galaktyk i akreujących układów podwójnych z czarnymi dziurami...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Życki

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 20. Przepływ promieniowania w dyskach akrecyjnych wokół czarnych dziur z relatywistycznym rozpraszaniem Komptona

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Agata Różańska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 21. Gorący Wszechświat w dziedzinie rentgenowskiej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Agata Różańska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 22. Analiza gwiazd zmiennych w gromadach gwiazdowych: parametry absolutne gwiazd; odległości, wiek i dynamika gromad.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Różyczka

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 23. Obserwacje gwiazd zwartych a struktura ich rdzenia

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Haensel

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 24. Analiza Asterosejsmiczna Gwiazd Pulsujących

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Przemysław Walczak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 25. Różnorodne układy podwójne z czarnymi dziurami w gromadach kulistych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Abbas Askar

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 26. Badanie struktury i dynamiki dżetów w aktywnych jądrach galaktyk poprzez modelowanie własności promienistych blazarów....

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Sikora

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 27. Sejsmologia gwiazd typu Beta Cephei z pola satelity BRITE

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Gerald Handler

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 28. Dokładny wgląd w różne populacje gwiazdowe halo Galaktyki za pomocą wielkich przeglądów spektroskopowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr Rodolfo Silva Smiljanic

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 29. Precyzyjne pomiary rotacji i orbitalnego momentu pędu w układach podwójnych gwiazd, jako test modeli powstawania i ewolu...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Piotr Sybilski

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 30. Udział Polski w projekcie LOFT

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zdziarski

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 31. Obszerna analiza obserwacji fotometrycznych HT Cassiopeiae, będącej "kamieniem z Rosetty" pośród nowych karłowatych....

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Karolina Bąkowska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 32. Badanie wysokoenergetycznych własności radiogalaktyk z szerokimi liniami emisyjnymi (BLRG).

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Janiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 33. Międzynarodowe Laboratorium Stowarzyszone HECOLS

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Haensel

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 34. Badanie struktury pyłu na 30 i 21 mikrometrach w galaktykach o różnej metaliczności

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Marcin Gładkowski

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 35. Wysokoenergetyczne zderzenia cząstek w poblżu ekstremalnych czarnych dziur

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Marek Abramowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 36. Pulsary milisekundowe - ewolucja, pochodzenie. Konsekwencje dla własności gęstej materii.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Julian Zdunik

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 37. Spektroskopia układów zaćmieniowych i jej wielorakie zastosowanie w precyzyjnym wyznaczaniu parametrów gwiazdowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Hełminiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 38. Badanie ośrodka międzygwiazdowego - obserwacje instrumentem HERSCHEL/HIFI

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Mirosław Schmidt

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 39. Struktura i ewolucja masywnych gwiazd - badanie za pomocą pierwszego polskiego satelity BRITE-PL1 "Lem" będącego częścią...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Schwarzenberg-Czerny

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 40. Poszukiwanie i wyznaczanie precyzyjnych parametrów układów podwójnych z olbrzymami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Milena Ratajczak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 41. Analiza statystyczna układów hierarchicznych w gromadach gwiazdowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Hypki

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 42. Badanie zjawiska soczewkowania grawitacyjnego w zakresie promieniowania gamma.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Anna Barnacka

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 43. Klasyczne gwiazdy pulsujące w systemach gwiazdowych. Wpływ dominującego modu na formę i stabilność pulsacji.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Radosław Smolec

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 44. Statystyczna analiza fotometrycznych obserwacji wybuchów i superwybuchów nowych karłowatych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Magdalena Otulakowska-Hypka

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 45. Zmienne przepływy akrecyjne

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN