Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 42 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola adhezji komórkowej w płciowym różnicowaniu się gonad - zastosowanie myszy nokautowych w badaniach mechanizmów gonad...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał P. Piprek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołob...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Maciej Ejsmond

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marek Józef Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Łukasz Rakus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Owady pożyteczne w krajobrazie rolniczym: modelowanie wpływu pestycydów i struktury krajobrazu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Mirosław Laskowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Ocena i monitoring zmian powierzchni lasów z wykorzystaniem pasywnych i aktywnych danych teledetekcyjnych (RS4FOR)_x000D...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Ostapowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 7. Tempo metabolizmu i typy wymiany gazowej u chrząszczy biegaczowatych (Carabidae): efekt termogenezy poposiłkowej, temper...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Gudowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Nowe molekularne mechanizmy działania mieszanin węglowodorów aromatycznych (WWA) w ludzkich komórkach granulozy

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Oddziaływanie białek PXT1-BAG6 w kontroli jakości plemników.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Paweł Grzmil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. Rola nerek i oksygenazy hemowej 1 (HO-1) w metabolizmie żelaza oraz detoksykacji hemu w przebiegu żółtaczki noworodków -...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aleksandra Janina Bednarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji ż...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Ewa Tusznio

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Elektrofizjologiczne badania ciała kolankowatego bocznego mózgu szczura w warunkach prawidłowych i patologicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Łukasz Andrzej Chrobok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 13. Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionyc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Maria Płytycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 14. Wielowymiarowe pióro: genetyka ilościowa i filogenetyka porównawcza upierzenia ptaków.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Drobniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Ewolucja termicznej plastyczności wielkości komórek a tolerancja stresowych warunków termicznych i tlenowych u organizmó...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Natalia Teresa Szabla

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Różnorodność obligatoryjnych symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) i jej...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Ireneusz Kobiałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Dynamika epistatycznych interakcji genetycznych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych u organizmu wielokomórkowego C...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Krzysztofa Labocha-Derkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 18. Toksyczność i toksykokinetyka nanocząsteczek cynku u dżdżownicy Eisenia andrei

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Zuzanna Maria Świątek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Sygnalizacja estrogenowa w gonadzie męskiej ssaków w rozwoju postnatalnym. Badanie molekularnych mechanizmów kontrolując...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Aneta Kotula-Balak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Mniejszy łatwiej oddycha - rola tlenu w występowaniu termicznej reguły wzrostu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aleksandra Walczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Miler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 22. Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 23. "Paradoks otyłości" w sepsie: udział IL-33, elastazy neutrofilowej i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs)...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Maria Kołaczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 24. Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i ge...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewelina Klichowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. Rytm theta w jądrze niepewnym szczura - neuronalny mechanizm powstawania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jakub Błasiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzący...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Ewa Agnieszka Pocheć

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Niezależna od receptora NMDA, wywołana acetylocholiną aktywność erupcyjna neuronów dopaminergicznych śródmózgowia - bada...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Magdalena Walczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Wpływ warunków środowiskowych na wczesnym etapie rozwoju osobniczego na strukturalną i pigmentową komponentę ubarwienia ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Janas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Maria Plesnar-Bielak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Konflikty społeczne a obszary chronione. Rola formy ochrony przyrody.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Stanisław Rechciński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 31. Truncatelloidea (Mollusca: Caenogastropoda) źródeł i jaskiń byłej Jugosławii: endemizm, specjacja, przepływ genów i poch...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Fryderyk Falniowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anita Bernatek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 33. Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata Pyza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 34. Wpływ czynników klimatycznych na strategie reprodukcyjne ptaków

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aneta Izabela Arct

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 35. Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistoryczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aleksandra Karolina Lisowska-Gaczorek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 36. Regulacja plastyczności synaptycznej przez zegar okołodobowy u Drosophila melanogaster

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Milena Anna Damulewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 37. Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kędzierski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Zastosowanie taksonomii integratywnej w wyznaczaniu gatunków: weryfikacja statusu taksonimicznego ryjkowców z podrodzaju...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Beniamin Grzegorz Wacławik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 39. Jak estrogeny i EDC mogą wpływać na odporność? Zaangażowanie błonowych i jądrowych receptorów estrogenowych oraz aromata...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Katarzyna Chadzińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 40. Określenie mechanizmu działania węglowodorów aromatycznych na funkcje endokrynne i metaboliczne komórek łożyska ludzkieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Eliza Drwal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 41. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na tempo wzrostu lądowego równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 42. Budowa i funkcja neoglikanów w komórkach czerniaka ludzkiego. Identyfikacja glikozylotransferazy zaangażowanej w syntezę...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Dorota Anna Hoja-Łukowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi