Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Model prawny leków biopodobnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Zbigniew Więckowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 2. Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 3. Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Karska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 4. Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Mik

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 5. Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym - w kierunku zrównoważonego podejścia

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Kułaga

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 6. Między procesem sporu a procesem zaangażowania sądowego. Zasada kontradyktoryjności w polskim procesie karnym w perspekt...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Antoni Bojańczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 7. Tworzenie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na obszarze gminy jako sfera gospodarki komunalnej. Analiza praw...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mariusz Szyrski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 8. Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalia Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 9. Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych w kontekście wdrażania nowoczesn...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Świtała

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji