Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowan...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Maciej Czajkowski

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 2. Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględ...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Grzegorz Jacek Chodaczek

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 3. Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Jakub Maciej Siednienko

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 4. Rozwój nowych technik wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej w podczerwieni

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Michał Paweł Nikodem

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 5. Sprzęgacz mocy sygnałowej i pompującej o zwiększonej sprawności transmisji sygnału

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Dorota Stachowiak

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 6. Synteza i optymalizacja właściwości spektroskopowych koloidalnych, nanokrystalicznych tlenków domieszkowanych jonami lan...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Lucyna Prorok

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 7. W stronę światła: odkrywanie genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Maria Tracewska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 8. Atomic scale study of emerging UV-light LEDs by advanced transmission electron microscopy

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Sandeep M. Gorantla

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 9. Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Małgorzata Krzyżowska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 10. Optymalizacja syntezy i właściwości spektroskopowych nanowymiarowych krystalitów CaF2 i/lub MgF2 domieszkowanych jonami ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Misiak

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 11. Konstytutywna autoreaktywność komórek T gamma-delta jako korzystny mechanizm kontroli bariery naskórka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Grzegorz Jacek Chodaczek

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 12. Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację ciecz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Małgorzata Komorowska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 13. Ocena stabilności fenotypowej limfocytów T regulatorowych w astmie

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Sławomira Węgrzyn

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 14. Rola transporterów ksenobiotyków w odpowiedzi na efekt fotodynamiczny z udziałem pochodnych chlorofilu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Milena Julia Szafraniec

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.