Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 48 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Stosunki rosyjsko-chińskie 1991-2011

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Lubina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 2. Szanse i zagrożenia w dążeniu do stabilizacji wewnętrznej państwa afrykańskiego i zwiększenia jego roli na arenie między...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Różalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 3. Syberyjskie miasto radzieckie. Między projektem nowoczesnym a świadomością utopijną

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kinga Nędza-Sikoniowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 4. W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiędzy Japonią i Koreą Południową...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Batko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Cerkiew prawosławna i grekokatolicka jako elementy systemu politycznego na Ukrainie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 6. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Wieciech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 7. Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Euro...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Góra

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 8. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Kolaszyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 9. Ocena regulacji zdatności arbitrażowej w prawie polskim - analiza prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Lidia Sokołowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 10. Sekurytyzacja kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza interakcji dyskursywnych i narracji bezpiecze...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 11. Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Banaś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograficznych w narracji przewodników w kontekście interpretacji trudnego...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Banaszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 13. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Beata Kosowska-Gąstoł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 14. Polska lokalna wobec integracji europejskiej - dekada doświadczeń

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 15. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych a przyszłość demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 16. Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantycki...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Małgorzata Zachara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 17. Negocjowanie różnic kulturowych w erze komunikacji cyfrowej

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Garry Robson

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 18. Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach politologicznych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Wordliczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 19. Tożsamość kulturowa cholos - procesy transkulturacji tożsamości nowych mieszkańców Lima Metropolitana

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 20. Współzależności między amerykańskimi regionalnymi gwarancjami rozszerzonego odstraszania

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jacek Durkalec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 21. Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Hoffmann

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 22. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie krajów Afryki Północnej i s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wordliczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 23. Migracje i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Galent

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 24. Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kadykało

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 25. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 26. Stanowisko palestyńskich chrześcijan Jerozolimy Wschodniej względem negocjacji statusu prawnego i politycznego Jerozolim...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Buśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 27. Analiza empiryczna procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 28. Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie. Power-sharing w Mostarze i Brcku

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Zdeb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 29. Izba druga w procesie racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów na tle doświadczeń francuskich

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Jakubiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 30. Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Dariusz Stolicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 31. Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Grabowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 32. Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 33. Europejska wspólnota wywiadowcza in statu nascendi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Artur Gruszczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 34. Wpływ prawosławia na przemiany kultury politycznej na Białorusi, Ukrainie oraz na obszarze jurysdykcji Patriarchatu Serb...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 35. Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Modrzejewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 36. Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 37. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania nowego tysiąclecia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Joachim Diec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 38. Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Gabryś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 39. Koncepcja urban governance a polityka zrównoważonego rozwoju miasta - przypadek Brukseli

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Romańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 40. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji 1831-1848

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mikołaj Rysiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 41. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 42. Dysfunkcyjność państwa w Afryce Luzofońskiej - przyczyny, przejawy, możliwe rozwiązania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Mormul

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 43. Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Frankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 44. Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Lisińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 45. Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zasto...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Tkaczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 46. Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 47. Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 48. Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodo...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Pugacewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych