Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 87 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pafos (Cypr) - Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 2. Na granicy dwóch epok: okres protoklasyczny na nizinach Majów w kontekście badań w Nakum (Gwatemala)

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarosław rałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Stanisław Sarnicki "Księgi hetmańskie" - edycja krytyczna.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Ferenc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 4. Etnografia jako doświadczenie osobiste. Generacyjne uwarunkowania przemian metodologii i praktyk badawczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Filip Wróblewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 5. Historia środowiskowa Bizancjum. Rola zmian klimatycznych, tożsamości etnicznej oraz procesów kulturowych w rozwoju rela...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Izdebski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. Z badań nad recepcją włoskiej "musica moderna" w Europie Północnej: koncert kościelny w twórczości kompozytorów gdańskic...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Justyna Szombara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 7. Auctoritas et dignitas: studium propagandy okresu Późnej Republiki Rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompei...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Kopij

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 8. Pamięć o dynastycznym pochodzeniu litewskich rodów książęcych: pisemne i wizualne formy jej utrwalania od XV do XVIII wi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Rogulski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Analiza porównawcza wczesnobrązowych przedmiotów miedzianych pochodzących z terenów Egiptu oraz Południowego Lewantu z u...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Czarnowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 10. Ikonografia władzy w epoce Seleukidów na podstawie źródeł archeologicznych i pisanych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Robert Wójcikowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 11. Prasa żydowska w Łodzi: (Lodzer/Najer) Folksblat 1915-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Łagodzińska-Pietras

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 12. Przemiany kulturowe w środowisku wyżyn lessowych. Osadnictwo, gospodarka i społeczeństwo od neolitu do średniowiecza na ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 13. W poszukiwaniu śladów pierwszych Majów w Nakum (Gwatemala)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarosław rałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 14. Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Ślusarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 15. Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Ślusarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. Rozwój społeczno-polityczny Północnego Negewu w okresie Wczesnego Brązu I na przykładzie stanowiska Tel Erani - kontynua...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 17. Pomiędzy Południowym Egiptem a Kanaanem. Rozwój i upadek, położonej na szlaku handlowym osady z IV-III tys. p.n.e. w Tel...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Jucha

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 18. Opracowanie i druk naukowej edycji pieśni z serii polskich drukowanych katechizmów ok. 1560-1600

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Kubieniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 19. Twórczość Amanda Ivanschiza (1727-1758) w kontekście przemian stylistycznych na przełomie baroku i klasycyzmu - monograf...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Jochymczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 20. Recepcja Bizancjum w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jacek Maj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 21. Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościo...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartosz Ogórek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 22. Poza Maya, jego rola i miejsce w historii południowych nizin Majów.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Rusek-Karska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 23. Wykorzystanie i funkcja jaskiń południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Wojenka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 24. Wpływ globalizacji na procesy synkretyczne we współczesnej religijności na przykładzie meksykańskiego katolicyzmu ludowe...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 25. Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kołodziejczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 26. Pomiędzy dwoma zjazdami w Pradze. Związki między Słowianami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1848–19...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 27. Lokalizacja bitwy pod Gaugamelą w świetle badań multidyscyplinarnych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Marciak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 28. Muzyka filmowa jako przedmiot badań naukowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Piotrowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 29. Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań ...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 30. Rola i znaczenie wpływów egipskich na rozwój społeczno-polityczny Południowego Lewantu w okresie Wczesnego Brązu I

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 31. Sport na polskiej prowincji (1944 - 1989): znaczenia i tożsamości. Studium z antropologii historycznej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 32. Człowiek a wahania klimatyczne: .Strategie adaptacyjne późnych społeczności prekolumbijskich na terenie Lomas de Lachay ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Kalicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Sztuka w Europie Srodkowo-Wschodniej po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Szczerski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 34. Teoria architektury w Polsce w XIX i na początku XX wieku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Urszula Bęczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 35. Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zach...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Chochorowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 36. Architektura jako środek reprezentacji władzy monarszej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Piotr Pajor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 37. Z Dionizosem i Hermesem w starożytnej Nea Pafos - amfory transportowe i ich zawartość oraz regionalna produkcja i ekonom...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Dobosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 38. Kontynuacja badań nad prehistorycznym osiedlem obronnym w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marcin Przybyła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 39. Biografie bezimiennych. Interdyscyplinarne badania szczątków ludzkich odkrytych na stanowisku archeologicznym Cerro Colo...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Majchrzak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 40. Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Kajzer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 41. Działalność Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International Refugee Organization) w powojennej Europie : P...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Sękowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 42. Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mikołaj Getka-Kenig

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 43. Neapolitański koncert instrumentalny w epoce baroku

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Wilk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 44. Architektura jako środek reprezentacji władzy książęcej i królewskiej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Króte...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Piotr Pajor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 45. Dziedzictwo w działaniu. Studium przypadku kultury regionalnej Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: Prof. dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 46. Metryka Koronna Władysława IV Wazy. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 - 16...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krawczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 47. Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261-1475). Z badań nad zagadnieniem akulturacji w sztuce późnośred...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Rafał Quirini-Popławski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 48. Życie i działalność rabina Szymona Dankowicza (1834-1910)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alicja Maślak-Maciejewska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Historyczny

 49. Wyspy Morza Egejskiego VIII w. p.n.e.- IV w.n.e. Centrum czy peryferia świata greckiego?

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Sprawski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 50. Kultura muzyczna w klasztorach dominikańskich w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Patalas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny