Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie epoksydów do syntezy nowych układów makrocyklicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Anna Stefaniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 2. Synteza, badania właściwości przeciwnowotworowych oraz powinowactwa do kinezyny wybranych sandwiczowych oraz półsandwicz...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Plażuk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 3. Fluorowane iminy jako wysoce reaktywne komponenty w nowych reakcjach [2+1]- oraz [3+2]-cykloaddycji.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Konrad Kowalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 4. Jonowe paramagnetyczne ciekłe kryształy do badań fotowoltaicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Sylwia Ciastek-Iskrzycka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 5. 3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywn...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 6. Badania nad możliwością wykorzystania N-tlenków aromatycznych w inżynierii kryształów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Marcin Palusiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 7. Synteza nowych chiralnych pochodnych 2-(aminoalkilo)azyrydyn i ich wykorzystanie w syntezie asymetrycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Szymon Jarzyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 8. Funkcjonalizowane pochodnymi (S)-proliny układy cyklotrifosfazenu, ich synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Natalia Anna Gutowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 9. Badanie zdolności antyoksydacyjnej liponylolizyny oraz wpływu przetwórstwa spożywczego na poziom kwasu liponowego i lipo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrianna Kinga Kamińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii