Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 156 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mózgowe podłoże deklarowanego doświadczenia stanu emocjonalnego. Analiza mechanizmów zdrowego i zaburzonego afektu przy ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. W pogoni za homunkulusem samokontroli: poznawcze mechanizmy wyboru i realizacji celu działania

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Chuderski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. "Keter malchut" Szlomo ben Jehudy ibn Gabirola w kontekście kulturowym i filozoficznym XI wieku w Andaluzji.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Łukasz Stypuła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Dwa typy narcyzmu: jawny i ukryty - analiza różnic w zakresie chronicznej samoświadomości, afektu i funkcjonowania społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrze...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcjanna Nóżka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia kon...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywnej teorii nazw własnych jako teorii odniesienia

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Olga Poller

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Zwrot ku aisthesis w estetyce sztuki digitalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Katarzyna Otulakowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Status przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Błażej Skrzypulec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Nowe Światło. O filozoficznych zagadnieniach współczesnej sztuki światła

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paulina Tendera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adriana Warmbier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Kudelska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Czy wiesz, że nie wiesz? Determinanty używania odpowiedzi 'nie wiem' w zadaniach pamięciowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Maciej Hanczakowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Procesy tożsamościowe w angolskich wspólnotach ewangelikalnych w Portugalii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Zawiejska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Drożdżak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Pamięć prospektywna w okresie dzieciństwa - przetwarzanie automatyczne a przetwarzanie strategiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Elżbieta Ślusarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Charakterystyka neuronalnych korelatów deficytów rozumienia metafor w schizofrenii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Multimodalne aspekty postrzegania czasu

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Klincewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. W jakich okolicznościach efekt konformizmu pamięciowego ma pozytywne konsekwencje? Czynniki zwiększające trafność relacj...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Aleksandra Krogulska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Rola warunkowania klasycznego i sprawczego w genezie subiektywnych i fizjologicznych doznań bólowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Wacław Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Miasto doświadczane w sytuacji bezdomności. Studium społeczno-przestrzenne

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Martini

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Estetyka Li Zehou jako forma poznania

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Rafał Banka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Is general relativity deterministic? Some case studies

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Juliusz Doboszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 26. Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 27. Porównawcza analiza esencjalizmu i haecceityzmu w świetle ich ontologicznych oraz modalnych zobowiązań

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Karol Lenart

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 29. Korowe podłoże poznawczej reinterpretacji afektywnej. Badania mechanizmów kontroli emocjonalnej przy użyciu neuroobrazow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Motywacja do sprawowania kontroli a elastyczność procesów kategoryzacji społecznej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Zagrożenie poczucia kontroli a normy społeczne: Konformizm, kształtowanie lub zmiana norm

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 32. Poznawcze Mechanizmy Powstawania Mimowolnych Wspomnień Autobiograficznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 33. Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interperso...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Media jako przestrzeń deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: bu...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Wagner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 35. Gilbert Ryle a współczesna debata dotycząca "wiedzy jak"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Bolesław Czarnecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 37. Ubiór jako narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości jednostkowej w kulturze ponowoczesnej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Gabriela Żuchowska-Zimnal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Łuczaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 39. Dynamiczny wpływ poziomu przetwarzania na neuronalne korelaty świadomości

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Wychodząc z trybu automatycznego: Behawioralne, poznawcze i neuronalne mechanizmy samokontroli

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Edward Nęcka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Opozycja - "Solidarność" - podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Adam Mielczarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Upamiętnianie przedwojennych społeczności żydowskich we współczesnej Polsce jako przejaw kulturowej traumy Zagłady...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Duch-Dyngosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Transformacja tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście przemian socjokulturowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Wpływ sposobu przesłuchania na pewność pamięci u seniorów. Związek trafności i pewności pamięci w zeznaniach osób po 65 ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Dukała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Co to jest populacja? Darwinowska perspektywa

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Adrian Stencel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Buntownik. Ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa 1944-1959

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Kałuża

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 47. Wpływ świadomości interoceptywnej na zdolności metapoznawcze w zadaniu percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Łukowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Trwałość i transformacja wiedzy religijnej w wisznuickich religiach Bengalu

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Robert Czyżykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 49. Tożsamość narodowa w perspektywie relacyjnej: wpływ relacji wewnątrzgrupowych na postawy międzygrupowe

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Maciej Sekerdej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autnomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agnieszka Król

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny