Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 28 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie parylenu C do funkcjonalizacji powierzchni implantów: zapobieganie infekcji i poprawa biozgodności

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Monika Gołda-Cępa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 2. Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych - od własności atomowych i cząsteczkowych do trójw...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marlena Gryl

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 3. Biokompatybilne nanokapsuły polimerowe jako nośniki leków przeciwnowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Szafraniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 4. Eksploracja materiałów hierarchicznych jako katalizatorów rozkładu polietylenu, polipropylenu oraz polichlorku winylu do...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Kinga Góra-Marek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 5. Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w tkankach ex vivo w mysich modelach chorób cywilizacyjnych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Pacia

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 6. Analiza mechanizmu zmian właściwości kwasowo-zasadowych wybranych związków modelowych w różnorodnych układach supramolek...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Paweł Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 7. Zastosowanie metody gęstości elektronowej wiązań zdelokalizowanych (EDDB) w analizie struktury i reaktywności układów mo...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dariusz Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 8. Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 9. Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odw...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Sebastian Jarczewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 10. Spektroskopowa cytologia i histopatologia naciekającego raka pęcherza moczowego - dowód koncepcji

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Monika Kujdowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 11. Zastosowanie stereoselektywnej tandemowej reakcji seleno-Michaela/aldolowej w syntezie optycznie czystych cyklicznych al...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Banachowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 12. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Sylwia Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 13. Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 14. Charakterystyka spektroskopowa i fotokatalityczna materiałów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanych różnymi tlenka...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marcin Surówka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 15. Synteza sieci metalo-organicznych Zn-MOF i Cd-MOF o mieszanych łącznikach z grupy acylohydrazonów i dikarboksylanów

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Kornel Roztocki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 16. Kwazi-równowagowa termodesorpcja jako nowa metoda badania adsorpcji wody w porowatych polimerach koordynacyjnych oraz ic...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Wacław Makowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 17. Nowatorska metoda funkcjonalizacji mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb katalizy heterogenicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 18. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Duch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 19. Badanie zmian biochemicznych wątroby towarzyszących rozwojowi wybranych schorzeń tego organu za pomocą technik obrazowan...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kamila Kochan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 20. Zastosowanie organokatalizy w enancjoselektywnej syntezie cyklicznych imin i nitronów.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Szcześniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 21. Testowanie małocząsteczkowych związków za pomocą spektroskopii NMR w celu zidentyfikowania sond chemicznych dla niekanon...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Kubica

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 22. Synteza enancjomerycznie czystych 5a-karbacukrów oraz ich pochodnych na drodze stereoselektywnej reakcji tworzenia wiąza...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Szymon Buda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 23. Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Brudzisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 24. Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizat...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Damian Chlebda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 25. Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kruczała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 26. Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną fu...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr Szymon Chorąży

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 27. Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów m...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Monika Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 28. Badania interakcji molekularnych i transferu protonów w błonach biologicznych i ich modelach za pomocą spektroskopii osc...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Luca Quaroni

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii