Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marek Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Ewolucja termicznej plastyczności wielkości komórek a tolerancja stresowych warunków termicznych i tlenowych u organizmó...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Natalia Derus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i ge...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewelina Klichowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistoryczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Rola adhezji komórkowej w płciowym różnicowaniu się gonad - zastosowanie myszy nokautowych w badaniach mechanizmów gonad...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał Piprek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 7. Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołob...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Maciej Ejsmond

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Mniejszy łatwiej oddycha - rola tlenu w występowaniu termicznej reguły wzrostu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aleksandra Walczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Określenie mechanizmu działania węglowodorów aromatycznych na funkcje endokrynne i metaboliczne komórek łożyska ludzkieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Eliza Drwal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. "Paradoks otyłości" w sepsie: udział IL-33, elastazy neutrofilowej i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs)...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kołaczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Różnorodność obligatoryjnych symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) i jej...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Kobiałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Toksyczność i toksykokinetyka nanocząsteczek cynku u dżdżownicy Eisenia andrei

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Zuzanna Świątek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 13. Sygnalizacja estrogenowa w gonadzie męskiej ssaków w rozwoju postnatalnym. Badanie molekularnych mechanizmów kontrolując...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Kotula-Balak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 14. Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Miler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na tempo wzrostu lądowego równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anita Bernatek-Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Tempo metabolizmu i typy wymiany gazowej u chrząszczy biegaczowatych (Carabidae): efekt termogenezy poposiłkowej, temper...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Gudowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 18. Elektrofizjologiczne badania ciała kolankowatego bocznego mózgu szczura w warunkach prawidłowych i patologicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Łukasz Chrobok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Truncatelloidea (Mollusca: Caenogastropoda) źródeł i jaskiń byłej Jugosławii: endemizm, specjacja, przepływ genów i poch...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Falniowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi