Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Słysz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 2. Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 3. Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Rękosiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 4. Postawy pracowników organizacji formalnych wobec zmiany organizacyjnej. Analiza socjologiczna

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Witold Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 5. Chińska filozofia historii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dawid Rogacz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 6. Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Damian Luty

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 7. Społeczno-przestrzenne transformacje na niemiecko-polskich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania ...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 8. Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Domaradzki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 9. Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Matczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 10. Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społec...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 11. Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 12. Nowe perspektywy Arystotelesa "Analityk pierwszych i wtórych". Nowy polski przekład "Analityk" ze wstępem, komentarzem i...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wesoły

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 13. Wkraczanie kobiet do męskiego świata kibiców piłkarskich: przyczyny, przebieg i konsekwencje.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Honorata Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 14. Studium ruchu Slow Life jako alternatywnego stylu życia w dobie społecznego przyspieszenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Justyna Kramarczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 15. Monitoring wizyjny jako narzędzie zapobiegania przestępczości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Matczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 16. Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne - porównawcze studium przypadku

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Mączka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 17. Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranym...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Leszczyńska-Jasion

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 18. Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marianna Michałowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 19. Posiadanie versus brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce oraz w Stanach Zjed...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Adamczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 20. Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu jako predyktory posiadania versus braku partnera życiowego w okresie wczesnej ...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Adamczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 21. Współczesne przemiany intymności w perspektywie filozofii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 22. Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Przyłębski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 23. Modelowanie rozumowań abdukcyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mariusz Urbański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 24. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji - rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indy...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Drążkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 25. Radzenie sobie ze stresem wśród kobiet doznających przemocy. Rola oceny poznawczej w procesie rewiktymizacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Michał Sieński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 26. Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Emanuel Kulczycki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 27. Wizualność taktyczna: recepcja refleksji Michela de Certeau nad codziennością we współczesnej kulturze

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Thiel-Jańczuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 28. Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we współczesnej kulturze zachodniej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 29. Słabe ontologie - teorie filozoficzne i praktyki artystyczne ponowoczesności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Andrzej Marzec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 30. Aktywacja systemu przywiązania a struktura mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Marszał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 31. Ewolucja jaźni: przyczynek do rewizji posthumanizmu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Ewa Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 32. Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konf...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Michał Kosakowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 33. Transmisja pozadykursywnej wiedzy na przykładzie przekazywania i nabywania sportowych umiejętności.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Honorata Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 34. Moralność milcząca: badanie głęboko zakorzenionych w sposobie doświadczania świata elementów tła moralnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Waldemar Rapior

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 35. Afektywno-motywacyjny model psychofizjologiczny wyzwania i zagrożenia w e-sporcie: rola emocji motywujących do dążenia i...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maciej Behnke

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych