Projects funded by the NCN


Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

A Theoretical and Experimental Study of the Knobe Effect and the Butler Problem

2013/11/B/HS1/03939

Keywords:

Knobe effect Butler problem intentional action intentional omission

Descriptors:

 • HS1_6: Nature of human mind (incl. mind's evolution, bio-psychological conditions of cognition, artificial intelligence)
 • HS1_3: Epistemology (incl. sources of knowledge, criteria of truth, philosophy of language)

Panel:

HS1 - Fundamental questions of human existence and the nature of reality: philosophy, cognition, religious studies, theology

Host institution :

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

woj. mazowieckie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman 

Number of co-investigators in the project: 18

Call: OPUS 6 - announced on 2013-09-16

Amount awarded: 377 516 PLN

Project start date (Y-m-d): 2014-07-28

Project end date (Y-m-d): 2019-01-27

Project duration:: 36 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

 1. Laptop (2 500 PLN)
 2. MS Office (1 200 PLN)
 3. Rzutnik (2 500 PLN)

Information in the final report

 • Publication in academic press/journals (10)
 • Book publications / chapters in book publications (4)
 1. Epistemiczny efekt Knobe'a a problem Butlera: Test hipotezy zaniechaniowej
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka-Hausman
  Academic press:
  Filozofia Nauki (rok: 2018, tom: 26(3), strony: 49-77), Wydawca: Semper
  Status:
  Published
 2. O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka
  Academic press:
  Przegląd Filozoficzny (rok: 2016, tom: 25, strony: 45-65), Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Published
 3. The Omissions Account of the Knobe Effect and the Asymmetry Challenge IF: 1,596
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka
  Academic press:
  Mind and Language (rok: 2015, tom: 30, strony: 550–571), Wydawca: Wiley
  Status:
  Published
  DOI:
  10.1111/mila.12090 - link to the publication
 4. Przypisywanie postaw w efekcie Knobe'a
  Authors:
  Wiktor Piotrowski
  Academic press:
  Filozofia Nauki (rok: 2016, tom: 24, strony: 103-116), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Published
 5. Objective and Epistemic Gradability: Is the New Angle on the Knobe Effect Empirically Grounded? IF: 1,076
  Authors:
  Tomasz Zyglewicz, Bartosz Maćkiewicz
  Academic press:
  Philosophical Psychology (rok: 2019, tom: 32, strony: 234-256), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Published
  DOI:
  10.1080/09515089.2018.1540776 - link to the publication
 6. Problem Butlera z perspektywy racjonalnego sprawcy
  Authors:
  Adam Wierzbicki
  Academic press:
  Filozofia Nauki (rok: 2018, tom: 26(2), strony: 41-54), Wydawca: Semper
  Status:
  Published
 7. Wyjaśnienie epistemicznego efektu Knobe'a
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka
  Academic press:
  Filozofia Nauki (rok: 2016, tom: 24, strony: 117-133), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Published
 8. Knowledge of Consequences: An Explanation of the Epistemic Side-Effect Effect IF: 1,034
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka-Hausman
  Academic press:
  Synthese (rok: 2018, tom: bd, strony: 12420), Wydawca: Springer
  Status:
  Published
  DOI:
  10.1007/s11229-018-01973-1 - link to the publication
 9. Wyjaśnienie efektu Knobe'a w kontekście konfliktu norm
  Authors:
  Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś
  Academic press:
  Filozofia Nauki (rok: 2017, tom: 25, strony: 57-85), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Published
 10. Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O wrażliwości językowej filozofii eksperymentalnej
  Authors:
  Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś
  Academic press:
  Filozofia Nauki (rok: 2016, tom: 24, strony: 73-101), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Published
 1. Methodological Reflections on Academic and Experimental Philosophy: The Case of the Omissions Account
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka
  Book:
  Series: Studies in Philosophy of Language and Linguistics Volume: Evidence, Experiment and Argument in Linguistics and Philosophy of Language (rok: 2016, tom: 3, strony: 27-42), Wydawca: PeterLang
  Status:
  Published
 2. [monografia]
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka-Hausman, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz (red.)
  Book:
  Wyjaśnienia efektu Knobe'a i problemu Butlera , Wydawca: Semper
  Status:
  Accepted for publication
 3. Intention, Knowledge, and Disregard for Norms: The Omissions Account and Holton's Account of the Asymmetrical Intentionality Attributions
  Authors:
  Katarzyna Paprzycka
  Book:
  Uncovering Facts and Values (rok: 2016, tom: 107, strony: 204-233), Wydawca: Brill | Rodopi
  Status:
  Published
 4. [monografia]
  Authors:
  Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Paprzycka-Hausman (red.)
  Book:
  Efekt Knobe'a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych , Wydawca: Semper
  Status:
  Accepted for publication