Projects funded by the NCN


Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Justice in health care

2013/08/A/HS1/00079

Keywords:

justice health care alocation rationing solidarity

Descriptors:

 • HS1_7: Ethics: normative and descriptive, theory of morality, bioethics, professional ethics
 • HS1_1: History of philosophy (ancient, medieval, modern and contemporary) and history of ideas
 • HS1_5: Philosophy of human, theories of personality, philosophy of culture, social philosophy

Panel:

HS1 - Fundamental questions of human existence and the nature of reality: philosophy, cognition, religious studies, theology

Host institution :

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Other projects carried out by the institution 

Principal investigator (from the host institution):

prof. Włodzimierz Galewicz 

Number of co-investigators in the project: 44

Call: MAESTRO 4 - announced on 2012-12-15

Amount awarded: 2 118 100 PLN

Project start date (Y-m-d): 2013-08-28

Project end date (Y-m-d): 2019-03-27

Project duration:: 60 months (the same as in the proposal)

Project status: Project settled

Equipment purchased [PL]

 1. tablet (4 000 PLN)
 2. laptop z oprogramowaniem (12 000 PLN)

Information in the final report

 • Publication in academic press/journals (28)
 • Book publications / chapters in book publications (10)
 1. Brain death as irreversible loss of a human's moral status
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowa
  Academic press:
  Ethics & Bioethics (in Central Europe) (rok: 2018, tom: 38202, strony: 167-178), Wydawca: Sciendo
  Status:
  Published
  DOI:
  10.2478/ebce-2018-0013 - link to the publication
 2. Etyka w psychoterapii
  Authors:
  Katarzyna Marchewka
  Academic press:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 124-149), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.42.2014.685 - link to the publication
 3. Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death IF: 6,5
  Authors:
  T. Żuradzki, K. Marchewka
  Academic press:
  American Journal of Bioethics (rok: 2016, tom: 16/11, strony: 35-37), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Published
  DOI:
  10.1080/15265161.2016.1222016 - link to the publication
 4. Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia
  Authors:
  Aleksandra Głos
  Academic press:
  Diametros (rok: 2016, tom: 49, strony: 44587), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.49.2016.918 - link to the publication
 5. Zakres sprawiedliwości wyrównawczej w etyce Arystotelesa
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Academic press:
  PEITHO / EXAMINA ANTIQUA (rok: 2017, tom: 1(8), strony: 289-307), Wydawca: Instytut Filozofii UAM
  Status:
  Published
 6. Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Academic press:
  Roczniki Filozoficzne (rok: 2017, tom: 65(4), strony: 44703), Wydawca: Wydział Filozoficzny KUL
  Status:
  Published
 7. Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych
  Authors:
  Olga Dryla
  Academic press:
  Diametros (rok: 2015, tom: 44, strony: 44580), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.44.2015.762 - link to the publication
 8. O normatywistycznej koncepcji choroby
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Academic press:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: 1(46), strony: 151-166), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Published
 9. Ograniczanie niedoboru narządów. System Aktywnej Rejestracji Dawców jako alternatywa dla polskiej regulacji sprzeciwu
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Academic press:
  Diametros (rok: 2015, tom: 44, strony: 56-77), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.44.2015.673 - link to the publication
 10. Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Academic press:
  Diametros (rok: 2017, tom: 51, strony: 65–89), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.51.2017.1032 - link to the publication
 11. Pobieranie narządów od zmarłych. Ocena porównawcza polskiej regulacji
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Academic press:
  Prawo i Medycyna (rok: 2015, tom: 17, strony: 140-144), Wydawca: Instytut Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
  Status:
  Published
 12. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Academic press:
  Analiza i Egzystencja (rok: 2018, tom: 32, strony: 35-53), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Published
  DOI:
  10.18276/aie.2018.42-02 - link to the publication
 13. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości
  Authors:
  Aleksandra Głos
  Academic press:
  Diametros (rok: 2017, tom: 51, strony: 28–47), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.51.2017.1030 - link to the publication
 14. Solidarity in the legal frames
  Authors:
  Aleksandra Głos
  Academic press:
  Diametros (rok: 2015, tom: 44, strony: 204–222), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.44.2015.771 - link to the publication
 15. Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu
  Authors:
  Maciej Juzaszek
  Academic press:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 106-123), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.42.2014.684 - link to the publication
 16. Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?
  Authors:
  Maja Białek
  Academic press:
  Diametros (rok: 2019, tom: 59, strony: 44583), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.33392/diam.1074 - link to the publication
 17. Dobro dla kogoś i dobro dla świata
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Academic press:
  Przegląd Filozoficzny (rok: 2016, tom: 25, strony: 33-44), Wydawca: Wydział Filozofii i Socjologii UW oraz KNF
  Status:
  Published
 18. Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna
  Authors:
  Katarzyna Marchewka
  Academic press:
  Diametros (rok: 2017, tom: 51, strony: 48-64), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.51.2017.1031 - link to the publication
 19. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Academic press:
  Analiza i Egzystencja (rok: 2018, tom: 42, strony: 55-71), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Published
  DOI:
  10.18276/aie.2018.42-03 - link to the publication
 20. Zdrowie jako prawo człowieka
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Academic press:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 57-82), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.42.2014.682 - link to the publication
 21. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
  Authors:
  Olga Dryla
  Academic press:
  Analiza i Egzystencja (rok: 2015, tom: 32, strony: 71-93), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Accepted for publication
 22. Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej
  Authors:
  Aleksandra Głos
  Academic press:
  Diametros (rok: 2015, tom: 45, strony: 82–106), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.44.2015.673 - link to the publication
 23. O pojęciu choroby genetycznej
  Authors:
  Olga Dryla
  Academic press:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: 1(46), strony: 167-181), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Published
 24. Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu
  Authors:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Academic press:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 150-177), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.42.2014.686 - link to the publication
 25. Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania
  Authors:
  Aleksandra Głos
  Academic press:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 83-105), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.42.2014.683 - link to the publication
 26. Spór o prymat walki ze złem
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Academic press:
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (rok: 2017, tom: 26 nr 4(104), strony: 227-242), Wydawca: Instytut Filozofii UW
  Status:
  Published
 27. Informacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnień
  Authors:
  Olga Dryla
  Academic press:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 29-56), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Published
  DOI:
  10.13153/diam.42.2014.681 - link to the publication
 28. Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci
  Authors:
  P. G. Nowak
  Academic press:
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (rok: 2016, tom: 98/2, strony: 199-212), Wydawca: Instytut Filozofii UW i KNF
  Status:
  Published
 1. nie dotyczy
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz (redakcja naukowa)
  Book:
  Antologia bioetyki, t. 4 Sprawiedliwość w medycynie, część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: s. 350), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Published
 2. nie dotyczy
  Authors:
  Olga Dryla
  Book:
  Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 227), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Published
 3. Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Book:
  Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 311-319), Wydawca: pod redakcją naukową K. Basińskiej i J. Halasza
  Status:
  Published
 4. nie dotyczy
  Authors:
  Daniel Eryk Lach
  Book:
  Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 173), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Published
 5. nie dotyczy
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Book:
  Antologia bioetyki, tom 6: Ochrona zdrowia psychicznego, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz (rok: 2019, tom: 6, strony: 333), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Published
 6. nie dotyczy
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz (redakcja naukowa)
  Book:
  Antologia bioetyki, t. 4 Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: s. 399), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Published
 7. nie dotyczy
  Authors:
  Daniel Eryk Lach / Ulrich Becker (Hrsg.)
  Book:
  Die öffentliche Gesundheitsversorgung in Polen (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 169), Wydawca: Nomos
  Status:
  Published
 8. Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Book:
  Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 476), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Published
 9. Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej
  Authors:
  redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz
  Book:
  Antologia bioetyki, tom 5: Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej (rok: 2018, tom: 5, strony: 349), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Published
 10. nie dotyczy
  Authors:
  Włodzimierz Galewicz
  Book:
  Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 357), Wydawca: Wydawnictwo Marek Derewiecki
  Status:
  Published